Dårlige karakterer?

Det er over 600 studier der alle som søker kommer inn.

Det er mange muligheter for å få lov til å delta i immatrikuleringen ved NTNU i august. Ikke alle studier krever gode karakterer.  Foto: Steinar Fugelsøy, Adresseavisen

Saken oppdateres.

15.april er det søknadsfrist for høyere utdanning. Og det fins mange muligheter dersom karakterene er så som så. Ifølge tall fra Samordna opptak var det i fjor 683 studier der alle som søkte kom inn, dersom de hadde studiekompetanse.

Les også: Dette er Norges 20 mest populære studier

Er du villig til å flytte på deg, kan du studere nesten hva som helst også med en svak poengsum. I Trondheim kom alle søkerne i 2014 inn på mange språkfag og både noen lærerutdanninger og barnehagelærerutdanning.

Les også: Studenter herfra får en startlønn på 540 000 kroner

Bare ved NTNU var det i fjor 37 studier der alle søkerne kom inn. Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Hist) var det fire fag, Høgskolen i Nord-Trøndelag hadde 22 fag og Dronning Mauds Minne hadde fem studietilbud der alle søkerne kom inn i 2014.

Les også: Ingeniører fra NTNU utklasser andre

Her er hele lista over de NTNU-studiene der alle kom inn i 2014:

Faglærer Bygg/anlegg

Faglærer Helse/sosial

Faglærer, Restaurant/matfag

Faglærer Elektrofag

Faglærer Tek/Ind.pro

Fransk, årsstudium

Kunsthistorie

Nordisk, årsstudium

Likestilling og mang

Kunnskap/tekno/samfunn

Tysk, årsstudium

Filmvitenskap, årsstudium

Kunsthistorie, årsstudium

Latin, årsstudium

Musikkvitenskap

Drama og teater

Allmenn litteratur

Antikkens kultur

Filosofi

Allmenn litt.vit.

Kri. rel. liv.

Lektor språk/fransk

Lektor språk/tysk

Eur.stud. m/spansk

Eur.stud.m/fransk

Eur.stud.m/tysk

Filmvitenskap

Eur.stud./engelsk

Sosialantropologi

Fransk

Nordisk

Tysk

Kultur.minn.forv.

Religionsvitenskap

Fonetikk

Klassiske fag

Norsk som andrespråk

Alle studiene til NTNU finner du her

Alle studiene til Høgskolen i Sør-Trøndelag finner du her

Alle studiene til Høgskolen i Nord-Trøndelag finner du her

Her er studietilbudet til Dronning Mauds Minne

Tysk

Lektorprog, realfag

Elektronikk, datatek

Kjemi

Nordisk/norsk andre

Latin-Amerika-studie

Nord-Amerika-studier

Spansk

Sikkerhet og miljø

Arktiske anlegg,Alta

Ingeniør, autom.

Ingeniør, Nautikk

Sykepleie, Hammerf.

Barnevern, Alta

Barnevern, Kirkenes

Sosialt arbeid, Alta

Lærer 5-10

Lærer 1-7, Tromsø

Barnehagel., Tromsø

Barnehagel., Alta

Barneh,saml. Tromsø

Bed. øk, nett

Engelsk

Historie, årsstudium

Matematikk

Nordisk

Kjønnsstudier

Nordsamisk

Samfunnsfag

Bioteknologi

Matematikk/finans

Arktisk friluftsliv

Biologi

Fiskerifag

Informatikk

Drama og teater

Biomedisin

Idrett og friluft

Mat/helse, samlinger

Arktisk forurensning

Økonomi og adm, Alta

Samf.planl. og kult.

Kunstvitenskap

Arkeologi

Filosofi

Historie

Religionsvitenskap

Russlandsstudier

Idrett, Alta

Idrett, Tromsø

Lærer 1-7, Alta

Friluftsliv

Litteraturvit.

Idrett, årsst., Alta

Ledelse, nettbasert

Bioingeniør

Fiskehelse

Farmasiutd.

Informatikk, master

Romfysikk

Medieproduksjon

Lektor i realfag

Lektor i språk/samf.

Medie/dok.vitenskap

Pedagogikk

Fysikk

Kjemi

Mat. og stat.

Politikk, øk. og fil

Sosialantropologi

Sosiologi

Statsvitenskap

Språk og litteratur

Språk og økonomi

Samfunnsøkonomi

Religionsvit.,årsst.

Anvendt fysikk/matte

Kristendom/RLE

Samfunnsfag

Interkult. komm.

Teologi

Rel./kult./samf.

Met. presteutdanning

Kat. presteutdanning

Ungd. kultur, tro

Lektorprog RLE/samf.

Teologi

Husdyrvitenskap

Skogfag

Kjemi

Økologi og naturforv

Hestefag

Geomatikk, kart

Plantevitenskap

Faglærer Bygg/anlegg

Faglærer Helse/sos.

Faglærer, Rest/matfa

Faglærer Elektrofag

Faglærer Tek/Ind.pro

Fransk, årsstudium

Kunsthistorie

Nordisk, årsstudium

Likestilling og mang

Kunnskap/tekno/samfu

Tysk, årsstudium

Filmvitenskap, årsst

Kunsthistorie, års.

Latin, årsstudium

Musikkvitenskap

Drama og teater

Allmenn litt.

Antikkens kultur

Filosofi

Allmenn litt.vit.

Kri. rel. liv.

Lektor språk/fransk

Lektor språk/tysk

Eur.stud. m/spansk

Eur.stud.m/fransk

Eur.stud.m/tysk

Filmvitenskap

Eur.stud./engelsk

Sosialantropologi

Fransk

Nordisk

Tysk

Kultur.minn.forv.

Religionsvitenskap

Fonetikk

Klassiske fag

Norsk som andrespråk

Multimedietekn. Grm

Faglærer drama

Engelsk, årsstudium

Fransk, årsstudium

Historie, årsstudium

Biologi, årsstudium

Kunst og håndv.

Matematikk

Nordisk, årsstudium

Matem. og økonomi

Overs., engelsk

Biologi

Skolebibliotek

Filosofi

Samf.endr. og kom.

Historie

Relig.,etikk,kultur

Grlær 1-7 Kr.sand

Grlær 1-7 Grimstad

Drama

RLE, årsstudium

Fysikk, års.

Musikk, årsstudium

Tysk, årsstudium

Fransk bac.

Kom/tekst/medi, års.

Tysk bac.

IKT, Grimstad

Lektor fys.

Kom/tekst/medieanal.

Matematikk og fysikk

Engelsk

Nord.språk og litt.

Spansk, års.

Lektorutd

Ing., kommunikasjon

Bhglærer natur/helse

Bhglærer kunst/kult

Bhglærer språk/tekst

Tegnspråk og tolking

Grlær 1.-7. m/musikk

Glær 1-7 m/naturfag

Glær 1-7 med RLE

Drama

Grlær 5-10 m/musikk

Sosialt arbeid

Øk./markedsf. og led

Barnehagelærer

Barnehagelærerutd.

Barnehagelærer

Kroppsøving/idrett

økonomi/ledelse, års

Øk./markedsf. og led

Engelsk

Historie, årsstudium

Biologi/kjemi

Øk./markedsf. og led

Statsvitenskap, års.

Offentlig rett

Sosiologi, årsstud.

Org. og ledelse

Biologi

Øk/led. Mo i Rana

Idrett

Journalistikk

Engelsk

Øk./ledels Mo i Rana

Eksportmarkedsføring

Historie

Gr.lærer 1-7

Historie, nettbasert

Visuelle kunstfag

Idrett, årsstudium

Gr.lærer 5-10

Int.nasj. relasjoner

Havbruksdrift og led

Sosiologi

Statsvitenskap

Samf.fag/historie

Ing., bygg

Ingeniør, data

Ingeniør, elektro

Ing., maskin

Ing.bygg.fleksibel

Ing.maskin.fleksibel

Medieledelse

Informatikk, års.

Medieproduksjon

Programvareutvikling

GIS, årsstudium

Geomatikk

Tek.design, års

Medieproduksj, års.

BIM

Spill.prog.

Tek.design og led.

Fornybar energi

Medieledelse

Byggeledelse, fleks

Økonomi og ledelse

Økon. og ledelse år

Pra.proled

Regnskap og revisjon

Retail Management

Barnehagelærer

Barnehagelærer, saml

Faglærer,kroppsøv.

Faglærer musikk

Org. og led., heltid

Bed.øk., Rena (helt)

Bed.øk, delt. Rena

Idrett årsstudium

Off. styring, deltid

Vilt & fiskeforvaltn

Samfunnsfag

Skogbruk, år

Landbrukstekn. BA

Regnsk & revisj.

Agronomi BA

Skogbruk BA

Utmarksforvaltn. BA

Agronomi, år

Øk/adm, bachelor

Bed.øk, deltid Hamar

Økol. landbr, deltid

Idrett, bachelor

Mat/ernær./helse,år

Servicel. & m.føring

Music Management

Folkehelse

Grunnskolelærer 1-7

Gr.lær. 1-7, saml.

Gr.lær.1-7, K.vinger

Friluftsliv, Elverum

Engelsk, Hamar

Grunnskolelærer 5-10

Musikk, år

Landbruksteknikk,år

Norsk, år

Sos.ped, Elverum

Lektorutd.-engelsk

Lektorutd.-norsk

Musikkproduksjon

Ledelse og org.utv.

Dokumentarfilm-TVLyd

Film- og fjernsynsv.

Sports and Outdoors

Pedagogikk, års

Film/Fjernsyn års

Flerkameraproduksjon

Internasj/hist, år

Kulturprosjektledels

Reiselivsledelse

Markedsføring og led

Prod.-og proled.

Kulturprosjektl. års

Pedagogikk, deltid

Reiseliv, årsstudium

Dokumentarfilm-REGI

Pedagogikk

Internasjonale

Bedriftsøkonomi

IT

Statsvitenskap

Regnskap og revisjon

Bygg

Datateknikk

Elkraftteknikk

Maskin, nettstøttet

Prosessteknologi

Ind. Elektronikk

Ingeniør, Alta

Maskin

Fornybar energi

Bygg, nettstøttet

Prosesstekn.,nett

Data, nettstøttet

Elektro, 1.år, nett

Ingeniør, Bodø

Ingeniør, Rana

Fornybar energi,nett

Økonomi

Elektroteknikk

Data/IT

Ingeniørdesign

Integr. bygningstekn

Industr. teknologi

Satelitteknologi

Satelitt

Sykepleierutdanning

BLU, Oppdal

BLU

Engelsk

Idrett års Nesna

Infosys års

Idrett

Infosys bac

Kunst & håndverk

GLU 1-7

Medprod års

Idrett Sydney/Nesna

Idrett Bali/Nesna

GLU 5-10

Naturfag

Samfunnsfag

Band

Barnehagelærer

Bedriftsøkonomi

Sosiologi

Revisjon, Ste

Husdyrfag

Utmarksforvaltning

Økonomi og adm.

Naturforv., Ste

Geografi

Komm.øk.

Husdyrvelferd, års

Multimedieteknologi

Regnskap

Grunnsk.lærer 1-7 Le

Grunnskolelærer 1-7

Friluftsliv

Engelsk

Kunst og håndv, Lev

Kroppsøving

Gr.sk.lærer 5-10 Lev

Musikk, Levanger

Reseptar

Ingeniør, biot/kjemi

Yrkesfag service/sam

Y.fagl.hels/opp delt

Yfl.i bygg.anl

Yrkesfagl. helse/opp

Yfl restaurant/mat

Yrkesfagl i des.hånd

Yrkesfagl i elektro

Yrkesfagl. tekn.prod

B.hagel, delt, Sandv

YFL, serv./sam, Roga

Yfl i elektro, Rogal

Yfl, tekn i.prod, Ro

Lærerutd tospråklig

Ing., energi/miljø

Fotojournalistikk

Yfl, bygg/anl., nett

Yfl i elektro, nett

Yfl,serv/samf, net

Yfl, tekn ip, nett

Yfl, bygg/anl., Roga

Ingeniør, elektro

Barnehagelærer

Engelsk

Samfunnsfag

Reiselivsledelse

Ungdomssosiologi

Naturfag

Historie

Grunnskolelærer 1-7

GLU 1-7, saml

Grunnskolelærer 5-10

Reiseliv

Ingeniør elkraft

Sosiologi - ung.sos.

Barnehagelærer

Engelsk

Historie

Religion

Matematikk

Nordisk, års

Hotelledelse

Reiselivsledelse

Hist./kult, historie

Grunnskolelærer 1-7

Drama

GLU 5-10, norsk

GLU 5-10, mat.

Restaurantledelse

Lektor, humanistisk

Matematikk og fysikk

Språk og litt., eng.

Språk/litt., nordisk

Branningeniør

Maskiningeniør

K-HMS-ingeniør

Barnehagelærerutd.

Fagl.utd., musikk

Kunst og håndv., år

Grunnskolelærer 1-7

Engelsk, Stord

Grunnskolelærer 5-10

Musikk, Stord

Samfunnsfag, Stord

Informasjonsbehandl.

Matteknologi

Tegnspråk og tolking

Grlærer 1-7

Grlærer 1-7 realfag

Elkraft, ing

Økonomi og adm.

Inform og aut, ing.

Barnehagelær, Not

Barnehaglærer, Pors

Faglær. kroppsøv/idr

Fagl. kunst/håndv.

Bedriftsøk, års, Bø

Engelsk, års

Friluftsliv, 1 år

Historie

Idrett

Info. beh. års. Bø

Norsk

Friluft/kultur/natur

Kultur, bachelor

Turisme/ledelse

Regnskap og revisjon

Idehist, deltid,nett

Økonomi og admin.

Økologi og naturres.

Informatikk

Visuelle kunstfag

Folkekunst

Folkemusikk

Natur og friluftsliv

Forurensing og miljø

Informasjonssystemer

Historiske fag

Leire 1 , års

Tre med metall, års

Grlær 1-7, Notodden

Grlær 1-7, Porsgrunn

Grlær 1-7, nett, del

Grunnskolel 1.-7. d

Natur og miljø

Historie, nett

Engelsk, deltid,nett

Folkekunst, års.

Folkemusikk, års.

Kunst/håndverk

Tegning - bilde

Kroppsøv./ idrettsf.

Grlær 5-10 Porsgrunn

Grlær 5-10 N/desentr

Grlær 5-10, nett

Naturfag, nett

Innovasjon/entrepr.

Spansk, års

Språk/litteratur

Ing., datateknikk

Ing., elektronikk

Ing., produktdesign,

Ing. maritim el-auto

Ing. elektro, 3-årig

Barnehagelærer

Barnehagel. - deltid

Historie, år, V.

Matematikk

Norsk

Reiselivsledelse, R.

Siv.øk. R.

Dynamisk webdesign R

IT, heltid, 3-årig R

Informasjonssystemer

Historie, bachelor

Ing. data, 3-årig, K

Grunnskolelærer, 1-7

Grlær 1-7, Drammen

Gr.lær. 1-7 estetikk

IT, 1-årig, R.

Kunst og design, V.

Grlær 5-10,SAM+NOR

Gr.l. 5-10, NOR+SAM

Gr.l 5-10, matte/nat

Grlær 5-10, MAT+NAT

Grlær 5-10, SAM+MAT

Musikk, heltid

Lektor i historie

Lektor i norsk

IFOS

Ing. mikro/nanotekn.

Norsk

Barnehagelærer

BLU, deltid

Faglærer KOH

Engelsk deltid, års

Historie, års

RLE, års

Norsk, års

Norsk - deltid, års

Samf.vitenskap års

Media, IKT og design

Musikk, bac

Drama/teater, bac

Friluftsliv

Planlegging og adm.

Kunst og håndv.

Historie, bac

Rel og språk, bac

Idrett, bac

Grunnskolelærer 1-7

GLU1.-7., deltid

Drama, års

Engelsk, års

Grunnskolelærar 5-10

Mediekunnskap, års

Musikk, års

DKL

Språk og litt.

Ingeniør, data

Ingeniør, elektro

Ingeniør, kjemi

Statsvitenskap

Tysk

Informatikk-design

Samf, språk, kultur

Grunnskolelærer 1-7

Fransk

Matematikk

Naturfag

Ingeniør, ind.design

Ingeniør, bygg

Ingeniør, data

Ingeniør, elkraftsys

Ingeniør, automat.

Ing. Prod.og system

Medisinsk og marint

Biomarin innovasjon

Bioteknologi

Ing., skipsdesign

Bioingeniør

Samisk grlær 1.-7.

Samisk grlær 5.-10.

Barnehagelærer, hov.

Bhg.lærer, kunsftgl

Bhglærer, natur-og f

Bhg.lærer,del

Bhg.lærer, kultur

Komm. livs og medier

Kom. livs og apologe

Kom. livs. apolo års

Barnehagelærer

Menighet og ledelse

Kommunikasjonsarbeid

Teologi/ledelse år

RLE år

Pedagogikk års.

Kristendom, års

Int.kult. f, LatinAm

Journalistikk, r/f

Teologi

Gr.lærer 1.-7.

Mediekom. r/f

Teologi/ledelse

Grlærer 5.-10.

Gr.læ 5-10 Kr.øv RLE

Musikk, årsstudium

Int.kult. f., Norge

Interk. komm.år

Int.kult. f., Ø-Asia

Journalistikk, a/n

Interk. komm. medier

Komm og medier

Int.kult. f., Ø-Afr.

Religion og kultur

Teologi og ledelse

Kr.dom, RLE

Interkult forsåelse

Musikkteknologi

Bibelvitenskap

Musikk, årsstudium.

Musikk

Interkult. studier

Kultur- og samf.psy.

Praktisk teologi

K/RLE

Babibel

IKGS-Interk.komm.

samf, bach

Teologi

Samfunnsfag

Teologi, prof.

Rel.,kultur,global.

Kristendom, bachelor

BM, årsstudium

Krdom, årsstudium

Teologi og misjon

RLE

RLE, årsstudium

Musikk, årsstudium

NTNU

Eur.stud.m/fransk

NTNU

Eur.stud.m/tysk

NTNU

Filmvitenskap

NTNU

Eur.stud./engelsk

NTNU

Sosialantropologi

På forsiden nå