- Tull å tro kapell-rasering er satanisme

Vandalene brøt seg inn og raserte Fjellseter kapell er trolig ikke satanister. - I ni av ti tilfeller viser det seg at det rett og slett er hærverk, sier religionshistoriker Asbjørn Dyrendal.

Saken oppdateres.

Torsdag formiddag oppdaget en turgåer at døren til Fjellseter kapell var brutt opp. Inne i kapellet var bøker med religiøst innhold slengt utover gulvet og altertavlen var lagt ned. På altertavlen var det lagt et opp-ned-kors, og vandalene hadde også risset inn tre slike kors på kapelldøren. I tillegg var et krusefiks ødelagt. Domprost og styreformann for Fjellseter kapell, Knut Andresen, hevdet i Adresseavisen i går at hærverket trolig var gjort av satanister:

- Det er lenge siden satanister i Norge gikk til angrep og brente ned kirkebygg, og det er nå grunn til å frykte at satandyrkerne er på vei tilbake igjen.

Denne konklusjonen mener religionshistoriker Asbjørn Dyrendal ikke kan forsvares.

- Feil tolkning

- Det blir feil å gi handlingen en dypere ideologiske tolkning før man har tatt, og avhørt, de som har gjort det. I ni av ti tilfeller viser det seg at det rett og slett er hærverk, forteller Dyrendal, som er førsteamanuensis ved religionsvitenskapelig institutt ved NTNU.Han påpeker at de fleste tilfellene av hærverk på kirkebygg er gjort av ungdommer.

- Det viser seg i mange slike saker at det er gjort i ren og skjær kjedsommelighet av unge mennesker, gjerne tenåringer, men faktisk også yngre. Aldersgruppen har mye aggresjon i seg, og at den nå og da rettes mot kirkelige bygg kan være tilfeldig. Samtidig kan kirken oppfattes som autoritær og en del av maktapparatet. Derfor blir det feil å tolke slike ting som satanisme. Det trenger slett ikke være det. Men for kirken er satanisme en beleilig tolkning. Da har man en synlig fiende, men det er slett ikke sikkert at det er riktig, mener religionshistorikeren.

- Kriminelle handlinger

Dyrendal viser til spekulasjonene etter at en masse gravsteiner på Ranheim kirkegård ble veltet og en bod påtent for et år siden:- Det var noen svært unge mennesker, som innrømte å ha gjort det i aggresjon og av pur kjedsommelighet.

Han mener det viktigste nå er at politiet finner gjerningsmennene.

- Å ta hurtige symboltolkninger av handlingen timer etter at den er oppdaget er fåfengt. Det er bare med på å dra fokuset vekk fra det som virkelig har skjedd. For det som er gjort i kapellet er i utgangspunktet en kriminell handling, med innbrudd og hærverk av inventaret, mener Dyrendal.

- Trenger tips

Da politiet fikk melding om innbruddet, sendte de straks opp en kriminaltekniker til kapellet.- Vi har sikret oss spor fra kapellet, men er avhengig og svært takknemlig for tips i denne saken, sier Geir Olav Granbo ved kriminalvakta i Sør Trøndelag politidistrikt.

Kapellet er stengt i sommermånedene, og det er derfor vanskelig å tidfeste innbruddet.

- Men med bakgrunn i utfarten ved kapellet tror vi innbruddet kan ha skjedd for to-tre døgn siden, mener han.

Også i fjor ble Fjellseter kapell utsatt for innbrudd, men da ble ikke noe rasert inne i kirkehuset.

Rasert. Vandaler brøt seg inn og raserte Fjellseter kapell. Religionshistoriker Asbjørn Dyrendal mener hærverket trolig er gjort av ungdommer som kjeder seg.Uten hode. Hodet på denne Jesus-fuguren i altertavlen var knekt av.
Tyvenes herjinger var brutale, og domprost Knut Andresen fryktet det var gjort av satanister. Foto: MIKAELA BERG 

Tyvenes herjinger var brutale, og domprost Knut Andresen fryktet det var gjort av satanister. Foto: MIKAELA BERG 

Fjellseter kapell ble utsatt for store ødeleggelser da vandaler brøt seg inn. Vandalismen ble oppdaget torsdag formiddag. Foto: MIKAELA BERG 

Fjellseter kapell ble utsatt for store ødeleggelser da vandaler brøt seg inn. Vandalismen ble oppdaget torsdag formiddag. Foto: MIKAELA BERG 

På forsiden nå