Tar hen- syn til traumer

Hvert år mottar Vesta forsikring over 2000 whiplash-saker. Selskapets advokat Ole Kvelstad benekter at pasienter med psykiske plager sjeldnere får erstatning.

Saken oppdateres.

Advokat Ole Kvelstad i Vesta Forsikring sier det særlig i saker som omhandler nakkeslengskader er viktig å få frem helhetsbildet hos pasienten.

- Spesialisterklæringen er den medisinske redegjørelsen som legger grunnlaget for de juridiske beslutninger som blir tatt. Derfor er det svært viktig at de er omfattende, sier Kvelstad.

- Er det vanskeligere for pasienter med psykiske problemer å få erstatning?

- Ikke nødvendigvis. Hvis tidligere problemer gjør at man lettere får traumer ved en ulykke, vil det kunne være en lavere terskel for å få erstatning. Vi tar høyde for sårbarhetsfaktoren, hevder Kvelstad.

På Adresseavisens forespørsel opplyser forsikringsselskapet at de årlig får over 2000 slike saker. Ti prosent av disse får varige mén. Hvor mange som får erstatning, får vi imidlertid ikke svar på: «Det er et stort spenn i utgiftene og kravene fra de enkelte skadelidte. Av den grunn er det vanskelig å angi konkret hvor mange som får erstatning, men vi søker å ivareta alle skadelidte på en betryggende måte», skriver Ingrid Holm Svendsen i Vesta forsikring i en mail.

På forsiden nå