Sikkerheten i retten skjerpes

Frykt for hevn mot trønderen (26) som er tiltalt for drapet på Mahmed Jamal Shirwac (46) gjør at det vil bli iverksatt ekstra sikkerhetstiltak under domsavsigelsen i retten i morgen.

Saken oppdateres.

Det er ikke kommet noen direkte trusler mot tiltalte, men politiet understreker at de vil være føre var. Under den fem dager lange rettssaken sjekket politiet samtlige personer, både mediefolk, tilskuere og pårørende, før de fikk gå inn i rettssalen. Salen i den gamle lagmannsrettsbygningen på Kalvskinnet i Trondheim ble også undersøkt hver morgen.Ønsker full kontroll

Seksjonsleder Håvard Karlsen ved sentralarresten i Sentrum politistasjon sier at tiltakene også skyldes at rettssaken pågår utenfor tinghuset.

– Vi vil ha full kontroll på de som sitter her, på de som kommer og på bygningen. Dette for å ivareta sikkerheten for han som er tiltalt og for den fornærmede part, sier Karlsen.

– Er det kommet konkrete trusler mot tiltalte?

– Ikke noe konkret, men vi tar ingen sjanser. Vi er litt i forkant av en tenkt utvikling, og vi skal sørge for at det skal herske ro og orden, sier seksjonslederen.

– Hva mener du med en tenkt utvikling?

– Det kan være mange scenarioer. Vi ønsker å være til stede med flere folk for at dette skal gå rolig og verdig for seg, sier Karlsen, og understreker:

– Dette handler ikke om at det er ulike etniske grupperinger. Dette er noe vi ville gjort uansett i andre lignende saker, sier Karlsen.

- Ingen trusler

Seksjonslederen vil ikke utdype hva slags ekstra sikkerhetstiltak de vil iverksette.

–Vi kan ikke gå i detalj, men sikkerheten er skjerpet og vi har en plan , sier Karlsen.

Aktor, førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes bekrefter at det ikke er rettet noen konkrete trusler mot 26-åringen.

–Det er lagt opp til at tiltalte skal møte i retten. Vi regner med at det kan komme en del folk, og legger opp kapasiteten på vaktholdet deretter. Dette handler om å være føre var, sier Soknes.Skjermes for publikum

Etter det Adresseavisen forstår vil politiet sørge for at tiltalte blir skjermet fra publikum. En av de fryktede scenarioene skal være at noen av tilhørerne i salen tar loven i egne hender. Flere personer har under rettssaken sagt til Adresseavisen at de er kritiske til at 26-åringen hvis han blir dømt kan bli overført til tvungent psykisk helsevern, og uttalt at han heller bør fengsles. Tiltalte, som nekter for handlingen, er funnet psykotisk og ikke strafferettslig tilregnelig.

Rettssaken har hittil gått rolig for seg med unntak av én episode: Da bildene av en skutt Shirwac ble vist på storskjerm i retten, tok følelsene overhånd for enken. Hun ropte mot tiltalte og kastet skoen sin etter ham. Hun ba senere om unnskyldning for episoden via bistandsadvokaten.

Vil tiltalte møte?

Flere publikummere tok også bilder av tiltalte under rettssakens første dag. Det er etter loven forbudt å ta bilder av tiltalte i retten uten samtykke, noe dommeren påpekte etter anmodning fra 26-åringens forsvarer. 26-åringens forsvarer, advokat John Christian Elden, er kjent med sikkerhetsvurderingene. Han har tidligere uttalt at det vil bli en vurdering om tiltalte skal møte.

 
På forsiden nå