Her er årets norskeksamen

I dag har elever ved landets videregående skoler norskeksamen i hovedmål. Oppgavene spiller på det norske og nasjonalfølelsen.

Saken oppdateres.

Elevene kunne velge mellom seks ulike oppgaver, hvor de skal velge én som de besvarer. Ved unntak av internett og andre kommunikasjonsmetoder, er alle hjelpemidler tillat. På mange skoler får elevene avlegge eksamen på pc.

LES OGSÅ: Nektes å bruke pc under eksamen

Vurdering

I eksamensinformasjonen fra Utdanningsdirektoratet står det at elevene skal skrive en selvstendig tekst som er et relevant svar på den oppgaven de har valgt. Godt språk, logisk struktur og selvstendig bruk av kilder blir også vektlagt i den sammenlagte vurderingen.

Oppgavene

Elevene kunne velge mellom disse seks oppgavene;

Oppgave 1

Vedlegg: ”Ja, vi elsker dette landet” av Bjørnstjerne Bjørnson, 1859, og ”Norge i fløtesaus” av Gro Dahle, 2002

Bjørnstjerne Bjørnsons og Gro Dahles tekster er skrevet med nesten 150 års mellomrom. Skriv et essay eller en artikkel der du sammenligner de to tekstene.

Oppgave 2

Vedlegg: Utdrag fra ”Om vort Skriftsprog” av Ivar Aasen, 1836, og Unorsk og norsk eller fremmedords avløsning av Knud Knudsen, 1881

Vis hvordan tekstutdragene til Ivar Aasen og Knud Knudsen avspeiler en forestilling om det norske. Drøft i hvor stor grad det er mulig å gjennomføre Aasens og Knudsens tanker om låneord og fremmedord, slik språksituasjonen har utviklet seg i dag.

Oppgave 3

Vedlegg: Utdrag fra Nemi Julen -02 av Lise Myhre, 2002.

Tolk utdraget fra den sammensatte teksten i Nemi Julen -02. Vurder den måten Lise Myhre bruker eventyrstoff på i denne tegneserien.

Oppgave 4

Vedlegg: ”Ingenting er umulig for den som kan svare for seg”, reklametekst, 2008. Analyser den sammensatte reklameteksten "Ingenting er umulig for den som kan svare for seg” fra Network Norway, og vurder bruken av virkemidlene i teksten.

Oppgave 5

Vedlegg: Utdrag fra Nemi Julen -02 av Lise Myhre, 2002, og ”Ingenting er umulig for den som kan svare for seg”, reklametekst, 2008

Sammenlign bruken av tradisjonsstoff i utdraget fra Nemi og reklameteksten fra Network Norway.

Oppgave 6

Vedlegg: Utdrag fra reiseskildringen Tre i Noreg ved to av dei, 1882.

Ta utgangspunkt i tekstutdraget, og skriv en artikkel eller et essay om kulturmøter før og nå.

 
På forsiden nå