Trøndelag på rypetoppen

Selv om jaktåret 2008/2009 på landsbasis var det dårligste rypeåret som noen gang er registrert, ble det likevel felt et betydelig antall i enkelte kommuner.

Saken oppdateres.

Aller flest ryper ble skutt i Lierne i Nord-Trøndelag og i Holtålen i Sør-Trøndelag.

Tidligere har Finnmark vært det største rypefylket men nå har Sør-Trøndelag tatt toppen med hele 32 000 ryper. Tall fra SSB viser at Nord-Trøndelag fulgte rett etter med 29 000 ryper.

Trøndersk dominans

Dette gjenspeiles også i kommunetallene. Aller flest ryper ble felt i Lierne i Nord-Trøndelag og i Holtålen i Sør-Trøndelag, med om lag 6 500 i hver. Deretter fulgte Røros med i overkant av 5 000 ryper.

Også i Snåsa, Kautokeino, Røros, Karlsøy, Midtre Gauldal og Oppdal ble det felt mer enn 4 000 ryper.

Flest liryper

Utbyttet av liryper er betydelig større enn utbyttet av fjellryper. Det ble felt om lag 4 500 liryper både i Holtålen, Lierne, Kautokeino og Røros.

Når det gjelder utbytte av fjellryper, var Lierne på topp med 2 000 felte fugler. Deretter fulgte Holtålen, Narvik, Rana og Tromsø med om lag 1 500 felte fjellryper.

 
På forsiden nå