Leder, torsdag 10. mars 2011

Klokkene tikker for E.C. Dahls

Det er naivt å tro at E.C. Dahls bryggeri vil bestå inn i den trønderske evigheten.

Saken oppdateres.

Igjen kommer det negative nyheter fra Ringnes E.C. Dahls Bryggeri. Det er fem-seks år siden sist gang det ble blåst i hornet om fremtiden for en av de få meget få virksomhetene som har den unike posisjon at den definerer trønderes sjel. Ta vekk Rosenborg, Nidarosdomen og Dahls-ølet, og den trønderske identitet er betydelig svekket.Denne gangen er det bare noen få arbeidsplasser det handler om. Men både tillitsvalgte og den politiske ledelsen i rådhuset er med rette bekymret. Hva er det neste som flyttes? Eierne av bryggeriet har en strategi og historie som peker i retning av større enheter, der lokale bryggerier og tapperier legges ned. Danske Carlsberg er verdens fjerde største ølbrygger. Den langsiktige strategien i Skandinavia er utvilsomt å konsentrere produksjonen om færrest mulig steder, kanskje ett eller to.Carlsberg eier Ringnes, som igjen eier E.C. Dahls. Ringnes har kjøpt opp og lagt ned bryggerier og tapperier fra Stavanger, via Arendal til Bodø. Foruten hovedanlegget på Gjelleråsen nord for Oslo, er E.C. Dahls i Trondheim det eneste stedet der Ringnes fremdeles brygger øl. En meget stormfull nedlegging av Tous Bryggeri i Stavanger gjør at Ringnes og Carlsberg er redd for reprise. Erfaringene fra Tou er utvilsomt en fordel for Trondheim og E.C. Dahls. Men i det lange løp må lokalt engasjement kjempe imot gevinstene Ringnes vil ha ved å samle produksjon og distribusjon.Det er neppe tilfeldig at Ringnes nylig gjennomførte en spørreundersøkelse om trønderes holdninger til Ringnes-produkter og lokal produksjon. Ikke overraskende var svarene at det er likegyldig hvor brus og mineralvann blandes og tappes, mens det er viktig at ølet brygges i Trondheim. Carlsberg la i fjor en strategi med større grad av produksjon på tvers av landegrenser. En slik strategi vil også treffe Norge. Det vil si at ikke engang anlegget i Oslo er trygt.Et regionalt bryggeri for et bredt marked er snarere unntaket enn regelen. E.C. Dahls er Trondheims stolthet, men ledelsen i Carlsberg bryr seg nok mindre om det enn om bunnlinjen. Og aksjonærene i børsnoterte Carlsberg kan egentlig ikke klandres for det. Derfor ligger mye av ansvaret på de ansatte og ledelsen lokalt i Trondheim. De må vise at det er verdt å slåss for ølbrygging i Stiklestadveien. Selvsagt ligger det også et ansvar, hvis det kan kalles det, på kundene.Så lenge publikum vil ha Dahls øl og virksomheten går i pluss, er det grunnlag for å opprettholde bryggeriet i Trondheim.

 
På forsiden nå