Leder, onsdag 15. juni 2011

Sterkere innsats mot voldtekt

Voldtektene i Trondheim skaper sorg og sinne. Vi må likevel holde fast ved rettsstatens prinsipper.

Saken oppdateres.

Flere overfallsvoldtekter har rystet Trondheim den siste tiden. Den 14-årige jenta som ble voldtatt natt til første mai og som tok sitt liv en måned senere, har gjort dypt inntrykk på alle. Gjerningsmennene er fortsatt ikke tatt. Ingen av de fem overfallsvoldtektene som er blitt begått siden april er oppklart.Når slikt skjer, skaper det både sorg og fortvilelse, frykt og sinne. I forhold til det totale antall voldtekter utgjør overfallsvoldtektene bare et svært lite mindretall. Men de får stor oppmerksomhet, og det er et utbredt krav at politiet må prioritere dem høyere. Politiet svarer, senest under et nettmøte på adressa.no i går, at voldtekt er høyt prioritert.Statistikken gir likevel et annet inntrykk. Bare en av ti, eller kanskje en av 15, voldtekter blir anmeldt. Fire av fem anmeldte saker blir henlagt. I et overveldende flertall av voldtektene som skjer i Norge, slipper gjerningsmannen fra det uten straff. Dette er en uakseptabel situasjon, og det fører til at mange roper på strengere tiltak.Vi fester lit til politiet når de sier at voldtekt blir høyt prioritert. Det har skjedd en positiv utvikling de siste årene, og politiet har fått egne enheter som etterforsker seksuelle overgrep.Bevisførselen i voldtektssaker er riktignok vanskelig. Det er ofte alkohol med i bildet, det er vanligvis ingen vitner, og det blir ofte påstand mot påstand. Men politiet må gjøre enda mer for at færre voldtektssaker blir henlagt. Hvis flere gjerningsmenn blir dømt, vil det virke avskrekkende og føre til flere anmeldelser og mindre mørketall.Hvis ikke utviklingen går i en positiv retning, er det fare for at respekten for viktige rettsprinsipper kan avta. I forbindelse med overfallsvoldtektene i Trondheim, har deltakere i meningsutvekslinger på internett tatt til orde for borgervern. Det vil vi på det sterkeste advare mot. Ikke en gang når opprørende forbrytelser blir begått, kan publikum ta loven i egne hender. Ingen, ikke en gang de som mistenkes for voldtekt, er skyldig før det motsatte er bevist.Et annet forhold som gjør overfallsvoldtektene problematiske, er at de aller fleste av dem blir begått av menn som ikke er etnisk norske. Også her er det viktig å holde fast ved viktige prinsipper: Hele grupper kan ikke mistenkeliggjøres, selv om enkeltpersoner begår forbrytelser.

 
På forsiden nå