Milliongap i barnevernet

Mens Ørland bruker 5,5 millioner på barnevern er summen 1,8 mill. hos naboen Bjugn. Rissa hadde i fjor overtatt omsorgen for 18 barn, mens Åfjord ikke har hatt et tvangstiltak på elleve år.
Da Helle Leinslie overtok som virksomhetsleder for barnevernet i Ørland for noen år siden syntes hun det var merkelig at det kom så få bekymringsmeldinger fra skolene og barnehagene. Hun kalte derfor sammen de ansatte og politiet til et møte og informerte om hvilket ansvar de har og hvordan barnevernet fungerer.

- Det førte til at barnevernet i Ørland ble mer synlig og de ansatte var raskere med å melde fra til oss. Siden har vi hatt en kraftig økning i antall saker. Bare i løpet av de to første månedene i år har vi mottatt 18 meldinger om mulig omsorgssvikt.

Politikere reagerte

Men ikke alle var like begeistret for den økte aktiviteten. Politikere og kontrollutvalget i Ørland kommune reagerte på at barnevernet brukte betydelige midler til ulike tiltak, og langt mer enn nabokommunen Bjugn. I 2002 brukte Ørland 5,5 millioner kroner på barnevern, mens Bjugn brukte 1,8 millioner. Dette førte til at revisjonen ble koblet inn og bedt om å sammenligne de to kommunene for å forklare hvorfor det var så stor forskjell.