Kurerer søvnproblemer uten medisin

Hver 20. nordmann bruker sovemedisin daglig, men med litt innsats kan de fleste sove godt uten piller.

Saken oppdateres.

- Det kan være mange grunner til at vi sliter med å sovne, eller våkner gjentatte ganger om natten. Men selv når det er vanskelig å finne forklaringer, er det gode muligheter til å få orden på søvnen uten å ty til medikamenter, forteller professor og søvnekspert Bjørn Bjorvatn ved Universitetet i Bergen.

De fleste får hjelp

Forskning viser at 80 prosent får hjelp av behandling uten medisiner. Og forbedringen av søvnen holder seg. En studie som sammenlignet behandling av pasienter over 55 år med og uten medisiner, viste at begge formene var effektive til å begynne med. Men etter to år var effekten av medisiner så godt som borte. De som hadde gjennomgått terapi uten medisiner, hadde derimot fått en varig forbedring av søvnen.- Jeg er ikke motstander av medikamenter. Men de skal bare brukes i en kort periode. Altfor ofte venner pasientene seg til at de trenger medisin for å sove i stedet for å forstå at søvn er noe de kan kontrollere selv. Dermed blir de daglige brukere. Mens effekten på søvnen taper seg, oppstår i stedet avhengighet av tablettene. Mange i helsevesenet er for dårlig oppdatert på ny viten om søvn. Derfor griper de for ofte etter reseptblokken, sier Bjorvatn.

Det kreves en viss egeninnsats av den som skal kvitte seg med søvnproblemer uten bruk av piller. Bjorvatn sier at de fleste metodene er krevende for pasientene. Det er fire hovedtyper behandling som har vist seg å virke godt. De kan også kombineres med hverandre.

Den første metoden går ut på å legge vekk uvaner og å lære å forbinde seng med søvn, og bare det. Pasientene får strenge instruksjoner. Arbeid, lesing, spising eller tv-titting i senga er forbudt. Sengen skal ikke brukes til annet enn søvn. Sex er det eneste unntaket - og det kan dessuten i seg selv hjelpe på søvnvanskene. Hvis pasienten ikke sovner i løpet av 15-20 minutter er behandlerne nådeløse - stå opp igjen og hold deg oppe til du igjen blir søvnig.

Uansett hvor lenge det tar før du sovner, skal du stå opp på det tidspunktet som er bestemt på forhånd. Den første tiden kan plagene bli verre, men en undersøkelse med over 2000 pasienter har vist at 80 prosent fikk bedre søvn. Og, søvnproblemene kom ikke tilbake etter at behandlingen var over.

Søvndagbok

Den andre hovedmetoden kaller Bjorvatn «søvnrestriksjon». Mange av dem som sover for lite, holder seg mye i senga. Delvis er det i håp om å sovne, delvis for i det minste å få hvile litt.- Vi opplever ofte at pasienter som sover bare fem timer om natten, kan holde seg i senga opp til ti timer hver natt. Det fører bare til at søvnvanskene fortsetter. Pasientene må føre søvndagbok for å få nøyaktig oversikt over hvor stor del av tiden i senga som går med til å sove. La oss si at en pasient sover fem og en halv time om natten. Hvis vedkommende må stå opp klokken syv, skal pasienten legge seg kl. 01.30. Hvis over 80 prosent av tiden i senga går med til å sove, øker vi tiden i senga med femten minutter. Hvis andelen søvn er under 80 prosent, blir det ikke tidligere leggetid. Også her er det rundt åtti prosent av dem som behandles som får varig hjelp, forteller Bjorvatn.

Den tredje metoden er avspenning. Dette kan virke på pasienter som er engstelige eller rastløse. Også dette hjelper, men resultatene er ikke like overbevisende som ved de to første metodene.

Lysbehandling er også effektivt, spesielt når døgnrytmen er forstyrret. En studie med en gruppe demente pasienter viser dette. De ble eksponert for sterkt lys i to timer i forbindelse med frokosten. Resultatet var at alle sov bedre.

Egeninnsats

Bjorvatn understreker at søvnbehandling uten medisiner krever egeninnsats:- Pasienter som komme på kontoret for å få sovemedisin og ikke er interessert i å arbeide med problemet selv, er det vanskelig å hjelpe. Da informerer vi om ulempene med langvarig bruk av medikamenter og prøver å få pasienten motivert for medisinfri behandling. Resultater fra omfattende forskning viser at de som blir med på slik behandling får betydelig bedre søvn. Dette gjelder uansett alder. Og det aller beste er at forbedringen varer også etter at behandlingen er avsluttet.Lyskassen effektiv: Professor Bjørn Bjorvatn forteller at lyskassen kan brukes til å rette opp forstyrret døgnrytme og kurere søvnproblemer, selv om den ikke gir like sterkt lys som solskinn utendørs. <p/>Foto: HELGE SKODVIN 

Lyskassen effektiv: Professor Bjørn Bjorvatn forteller at lyskassen kan brukes til å rette opp forstyrret døgnrytme og kurere søvnproblemer, selv om den ikke gir like sterkt lys som solskinn utendørs. <p/>Foto: HELGE SKODVIN 

På forsiden nå