Fakta om Powel

Etablert i juni 1996 da programvaredelen i Efi (Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt), i dag Sintef Energiforskning, ble skilt ut som eget selskap.Utvikler og selger ulike dataløsninger til kraftsektoren, og til kommunale vann- og avløpsselskap.

Har spesialisert seg på dataprogram for kraftselskap i kraftmarkeder som er avregulert.

Hovedkontor i Trondheim, og avdelinger i California, Jönköping og Göteborg i Sverige samt Bergen.

160 ansatte hvorav 90 jobber i Trondheim.

De største eierne er Norsk Vekst, Arendals Fossekompani, Viking Venture, Sintef Energiforskning og KLP Forsikring.