Presset rammer barna

De blir uthengt på nettet, truet med vold og må beskyttes av politiet. Nå frykter barnevernet at det økende presset skal ramme barna.

Saken oppdateres.

Syv trønderske psykologer, 16 barnevernsansatte og en professor fra NTNU henges ut på nettet som farlige personer av Gruppen til Familiens Selvstendige Rett.

Rødt eller grønt lys

Gruppen har laget en liste som inneholder flere hundre navn fra hele landet. Noen av personene er avbildet og knyttet til en kort kommentar om hvilke barnevernssaker de har vært sakkyndige i. Flere navn er merket med trafikklys som signaliserer rødt, grønt eller gult.



Kåre Willoch har fått et positivt grønt lys etter en artikkel han har skrevet, mens tidligere barneombud Trond Viggo Torgersen har fått negativt rødt lys etter uttalelsene i Bjugn-saken.

På et annet nettsted etterlyser den samme gruppen forskjellige personer som er blitt «utsatt» for to psykologer. Adresseavisen skrev før jul om denne gruppen, da initiativtaker Mona Lygre hadde fått med seg trønderske krefter, som hang opp listen - blant annet på Nordre. Lygre truet den gang med å legge navnene ut på nett. Nå har hun gjort det.

- Barnevernsansatte sprer løgn om klientene sine. Det kan oppleves som uthengning, men det er saklig informasjon om hvem vi kan anbefale eller ikke. Dette er ikke så annerledes enn det «TV2 hjelper deg» driver med, sier Lygre, som startet sin kamp for å legge ned barnevernet da hun ble «diskvalifisert som mor» for fire år siden.

Frykter konsekvensene

- Vi står på den listen fordi vi har gjort jobben vår. De aller fleste av familiene som har kontakt med oss, er godt fornøyd med hjelpen de får, sier Solrun Valen, leder for Barne- og familietjenesten, Vest.



Flere av hennes ansatte står på listen. Verken Valen eller hennes ansatte ønsker å la seg avbilde i avisa. De frykter at uthengningen skal spre seg, og at foreldre som ønsker hjelp skal kvie seg for å ta kontakt.

- Det virker veldig tilfeldig hvem som står på listen. Noen av personene er populære folk som jobber med positive tiltak. Man skulle tro at det var folk som har foretatt konfliktfylte omsorgsovertakelser som ble uthengt, sier Valen. Hun og kollegene hennes synes nå at det er blitt enda hardere å jobbe med barnevern.

- Truslene er blitt tøffere, tilgangen på narkotiske stoffer er blitt større, og noen minoritetsgrupper har også med seg en kultur hvor man lettere tyr til trusler. Dette merker vi. Vi har hatt ansatte her som ikke har kunnet gå alene gjennom byen. Noen ganger må vi også ha med oss politieskorte på hjemmebesøk, forteller Valen. Hun har ikke vurdert å anmelde trakasseringen på nettet, men frykter at presset skal ramme barna.

Ønsker saklig kritikk

- Jeg kjenner til konkrete saker hvor presset fra opinionen har ført til at vedtak er blitt omgjort - selv om barnevernet har hatt forferdelig godt belegg for omsorgsovertakelse. I disse sakene har omgjøringen av vedtak aldri vært til det beste for barna, og vi har i ettertid sett at barna er blitt utsatt for alvorlige overgrep. Du skal ha en meget sterkt psyke for å jobbe her. Det er mye turn-over blant barnevernsarbeidere. Det går utover familiene vi jobber med, som må forholde seg til nye fagpersoner, sier Valen.



En av dem som står på listen er «Torill». Hun har ikke jobbet med omsorgsovertakelser, men tar imot mange av henvendelsene barnevernet får om støttekontakt og avlastningshjem. «Karen» står ikke på listen, men ønsker kritiske blikk velkommen.

- Vi kan også gjøre feil og tåler kritiske blikk, men ta oss på et saklig grunnlag. Ikke sånn som dette, sier «Karen».

 
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå