- Reglene for arbeidsinnvandring skal endres

- Molboaktig! Regjeringen nøler ikke med å bruke sterke ord om regelverket som hindrer polske Stanislaw fra å hjelpe familien Sarheim i Trondheim.

Saken oppdateres.

Nå lover statsråd Sylvia Brustad oppmykning av reglene om arbeidsinnvandring.

- Jeg deler Børge Brendes fortvilelse over hvordan regelverket fungerer. Det sier statssekretær Einar Gelius i Kommunal- og regionaldepartementet. Statsråd Sylvia Brustads nærmeste rådgiver i flyktning- og innvandringsspørsmål reagerer på at polske Stanislaw Marchkurski ikke kan arbeide for familien Sarheim, på grunn av et lite fleksibelt regelverk.

I går kunne Adresseavisen fortelle at slagrammede Finn Sarheim (74) gjerne vil ha sin sterkt pleietrengende kone Bjørg hjemme, men at han ikke klarer det uten Stanislaws hjelp. Nå må imidlertid den polske mannen ut av landet, fordi han har vært her i tre måneder. Og han kan ikke returnere før om et halvt år.

- Jeg har mange slike saker på bordet, sier statssekretær Gelius. Nå signaliserer han at regjeringen vil myke opp reglene for arbeidsinnvandring.

Dette er noen av hovedelementene i innvandringsgrepene regjeringen vil ta:

Saksbehandlingstiden i

Utlendingsdirektoratet skal reduseres.

Det skal bli enklere å bli i landet mens søknaden behandles.

Det skal bli lettere for utlendinger å komme til Norge for å arbeide.

- Deler av regelverket vi har i dag kan fortone seg som molboaktig, sier Gelius, som i sine to måneder i statssekretær-stolen har arbeidet intenst med forslag til forenklinger og endringer av regelverket Utlendingsdirektoratet arbeider etter. Parallelt arbeider et statssekretærutvalg med arbeidsinnvandring-saken.

- Vi sitter ikke stille og ser på dette, vi prioriterer det veldig høyt, sier Gelius.

På forsiden nå