Tusen trøndere i faresonen

ØRLAND: Forsvarssjefen ber nå alle som har deltatt i den internasjonale styrken på Balkan om å melde fra om mulige helseplager etter tjenesten. Nærmere tusen trøndere kan være i faresonen.

Saken oppdateres.

Forsvarssjef Sigurd Frisvold (bildet) ser meget alvorlig på mulige helseproblemer blant norske soldater som har tjenestegjort i det tidligere Jugoslavia. Han understreker at det ikke skal stå på ressurser for å gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å sikre personellets helse. Forsvarssjefen forstår også godt den uroen som er skapt etter at flere utenlandske soldater har fått kreft. Det er satt i sammenheng med at de kan ha vært i kontakt med våpen som har inneholdt utarmet uran.

Samtlige 7500 som har tjenestegjort i Bosnia og Kosovo vil nå få brev fra Forsvaret der de blir bedt om å melde fra om mulige helseskader som kan relateres til tjenesten på Balkan, sier pressetalsmann Per Høiby i Forsvarets Overkommando.

- Vi ønsker med dette å redegjøre for personellet hva vi vet. Samtidig får vi kartlagt om det finnes helseplager som følge av tjenesten.

Dersom det viser seg at det er en sammenheng, kan samtlige bli kalt inn til en helsetest. Det vil i såfall skje i samarbeid med det sivile helsepersonell. Forsvaret mener også at det er svært viktig å opprette koblinger mellom militære personelldatabaser og de offentlige helseregistre. Det skal gi en fortløpende oversikt over helseutviklingen for denne gruppen.

Og selv om Forsvaret ser alvorlig på situasjonen, mener det at det er lite sannsynlig at noen har fått kreft som følge av kontakt med støv som inneholder utarmet uran. Flere av de utenlandske soldatene, som er årsaken til at Nato slo alarm, har ikke vært i kontakt i områder med slike våpen.

Høiby sier at Nato-styrken fra Norge dessuten har en rekke sikkerhetstiltak for å unngå slik kontakt, blant en sikkerhetssone på 50 meter mellom kjøretøy og antatt granat.

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå