Ungdom sjokkerer med tabuord

De sier hore og homo til hverandre. Men det er bare «på kødd».

Saken oppdateres.

Ofte kjenner ikke barna ordenes egentlige betydning.

- Men de ser effekten. Hele vitsen er jo at de voksne skal skvette litt, sier stipendiat Eli-Marie Drange ved Universitetet i Bergen.

For at et skjellsord skal ha kraft, må det være hentet fra et tabuområde. Typisk er sex og kjønnsorganer, prostitusjon, religion, kroppens avfallsprodukter og mentale og fysiske handikap.

Banneord uten kraft

Der tidligere ungdomsgenerasjoner hentet tabuord fra religionen, er det kjønnslivet som gjelder nå. I kristne miljøer vil ord som spiller på Gud og Jesus fortsatt være veldig stygge. Men i det øvrige samfunnet har kirken mistet mye av sin makt. Dermed har ikke de tradisjonelle banneordene samme kraft som før.

Både seksualiseringen av samfunnet og internasjonaliseringen av ungdomskulturen spiller en rolle. Eli-Marie Drange sammenligner norsk og spansk ungdomsspråk, og vil ikke være overrasket om hun finner visse likhetstrekk.

I landene ved Middelhavet og på engelsk er skjellsord som spiller på sex mer vanlig. Og gjennom multietniske ungdomsmiljøer har uttrykk som kæbe og puta trengt inn i det norske språket. Begge ordene brukes om jenter – mens betydningen på originalspråket er hore.

Fornærmer mor

Skjellsord som henspeiler på mor og sex, er også kommet inn i ungdomsspråket via andre språk. I mange kulturer er det å si noe stygt om mor den største fornærmelsen du kan komme med.

Selv om uttrykk som mor di, hore, bitch og ikke minst betegnelser på kjønnsorgan brukes som skjellsord, trenger det slett ikke alltid å ligge noe negativt bak.

- Ungdommene kan synes det er litt gøy å kalle hverandre stygge ting, det er en kode dem imellom, en måte å utvikle nærhet på. Men i et annet tonefall kan det oppleves som utskjelling og sårende, sier Drange.

Hun mener foreldrene ikke trenger å være så veldig bekymret over ungdommenes stygge språk.

- De vet utmerket godt når de ikke skal bruke disse ordene.

Verst for jenter

Da forsker Anita Sundnes ved NOVA spurte seks jenter og seks gutter på Oslo øst om de styggeste ordene, var svaret: Hore, «morapuler» og homse. Og aller verst var hore.

Sundnes intervjuet også ungdommene om hvordan de opplevde skjellsordene. Den klart beste strategien var å late som ingenting – og for all del – ikke bli sint eller såret. Da blir en avslørt som offer.

Å ignorere skjellsordet er lettest hvis det ikke har relevans for en selv. For guttene var det greit. De som inngikk i undersøkelsen, var ikke homoseksuelle. Og det var selvfølgelig ikke aktuelt for dem å ligge med moren sin.

- Selv om hore også er et usaklig skjellsord, peker det mot et så sårbart område som jentenes seksualitet. Det blir relevant på en annen måte enn uttrykkene som brukes mot gutter, sier Sundnes.

For jentene ble også det å late som ingenting oppfattet som den beste strategien. Men samtidig er balansegangen stram – det er viktig ikke å bli oppfattet som løs på tråden.

- Hva kan skolen gjøre?

- Jeg synes man kan gjøre elevene mer bevisst på hvilke prosesser som foregår. Det ser ut som om likestillingen ikke har kommet så langt i skolen. Elevene bør lære å gjennomskue hvordan ordene kan tolkes, og se maktaspektene ved kommunikasjonen. Jentene må skjønne hvorfor det støkker i dem når de blir kalt hore, og finne ut hvordan de selv skal håndtere det. De trenger bakgrunnskunnskap i kjønnsmakt, sier Sundnes.

Nye tabuer

Selv om sex nå er arenaen ungdommene henter sine fleste tabuord fra, kan dette endre seg raskt. En språkundersøkelse blant voksne kvinner viste at de gjerne brukte omskrivninger når det handlet om fedme og funksjonshemning.

- Det kan se ut som om dette er områder som nå er i ferd med å bli tabubelagt, sier Drange.

Sånt sanser ungdommen. Ord som går på kroppsstørrelse – tjukka, Piggy eller fyrstikken – blir brukt som skjellsord. Og tilbakestående, mongo eller Gump – fra filmen der Tom Hanks spilte psykisk utviklingshemmet.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå