Ungdom sjokkerer med tabuord

De sier hore og homo til hverandre. Men det er bare «på kødd».

Ofte kjenner ikke barna ordenes egentlige betydning.