Større kirkegård på Leinstrand

Tirsdag vil bygningsrådet etter alt å dømme gi grønt lys for utvidelse av Leinstrand kirkegård med fem dekar jordbruksareal.

Saken oppdateres.

Trondheim har de siste årene hatt stor mangel på gravplasser, og Leinstrand er en av kirkegårdene, hvor det er planlagt utvidelse i løpet av de nærmeste to år. Den berørte grunneieren stiller seg positiv til den foreslåtte reguleringsplanen. Han ønsker en buffersone mellom aktivt jordbruksareal og gravfeltene. Dette går rådmannen imot i sin innstilling. Det vises til at det ikke er tradisjon for en slik ordning.

Leinstrand kirkegård omfatter i dag drøyt 16 dekar og rommer 2000 kistegraver, hvorav bare 30 er ledige. I tillegg har anlegget urnefelt.

Plan- og anleggssjef Torhild Hovdenak hos kirkevergen sier at anleggsarbeidet vil starte til høsten, og at den nye delen av kirkegården vil bli tatt i bruk om ett år.

- Samtidig håper vi å komme i gang med utvidelser på Leira med 30 dekar og på Kolstad med 40 dekar - i tillegg til at den nedlagte Ilen kirkegård vil bli tatt i bruk igjen, legger hun til.

Kirkevergen ønsker dessuten å fremme reguleringsplan for utvidelse av Havstein kirkegård med 40 dekar. Dette må først avklares med vernemyndighetene, og hvis det går i orden, vil det redusere behovet for utvidelse på Kolstad til 20 dekar. Det arbeides også med regulering av Byneset kirkegård med sikte på utvidelse av gravfeltet.

Kirkevergen ønsker å utvide Leinstrand kirkegård med fem dekar av jordbruksarealet i forgrunnen.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå