Vingeklippes i sjøfly-krangel

Trondheim kommune og fylkeskommunen protesterer høylytt mot fortsatt sjøfly-aktivitet på Jonsvatnet til 2013. Men Luftfartstilsynet vender det døve øret til argumenter om skremte fugler og forurenset drikkevann.

Saken oppdateres.

- Trondheim sjøflyplass har holdt på i 30 år, og det er overhodet ikke dokumentert at fuglene har flyttet eller at drikkevannet er blitt skadet, sier Mette Biering i Luftfartstilsynet.

Det statlige tilsynet har med luftfartsloven i hånd bestemt at Trondheim flyklubb får konsesjon til å drive sjøflyplass i ytterligere ti år, til 24. mars 2013. I praksis betyr det at det fortsatt blir til sammen 700 starter og landinger årlig med to fly fra Jonsvatnet. Det skjer helt på tvers av anbefalingene fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune.

Signaleffekt

- Vi er forundret over at Luftfartstilsynet overprøver vurderingene fra fagpersonene hos oss. Jonsvatnet er Trondheims viktigste næringsmiddel, og her skal ikke utviklingen komme så langt at vi må rense vannet. Flyaktiviteten er uønsket, sier fungerende miljødirektør Svein Gismervik i kommunen.Allerede i 1999 ba bystyret flyklubben om å se etter andre steder å være. Gismervik mener sjøflyene som tar av og lander er en trussel mot både dyr og en fuglebestand i nærheten, men peker først og fremst på symboleffekten ved aktiviteten som kan true drikkevannet på lengre sikt.

- Hva vil de som har lyst til å kjøre motorbåt si når de stadig ser sjøfly på vannet? Og hvordan kan vi praktisere forbudet mot bading hvis folk får signaler om at motorisert ferdsel er greit? Man kan gjerne hevde at én enkelt aktivitet ikke forurenser stort, men det er summen av mange slike som gjør at vi er så restriktive, sier han.

Biering i Luftfartstilsynet kaller signaleffekten hypotetisk.

- Her er kommunen lite konkrete, sier hun.

Samfunnsnyttig eller ikke

Saksbehandleren har lagt mer vekt på at Trondheim flyklubb er alene om å drive sjøflyskole nord for Dovre, samt at flyene står til disposisjon i redningsaksjoner; utfører skogbrannvakt, viktig persontransport og annen virksomhet tilsynet beskriver som «samfunnsnyttig».Ubetydelig, er kommunens karakteristikk av samfunnsnytten av sjøflyplassen.

- Men jeg har forståelse for at det er få sjøflymiljøer igjen, og at flyklubben vil drive videre. Må de legge ned flyplassen på Jonsvatnet, vil vi hjelpe til med å finne et nytt sted, sier Gismervik, som tviler på om Trondheim flyklubb til nå har vært ivrige nok med å finne alternativer i distriktet.

- Her har det gått politisk prestisje i saken. Vi kan ikke se én eneste skadeeffekt med flygingen, og kommunen har heller ikke klart å komme med saklige, gode argumenter for at vi skal legge ned, sier Torleif Hagen i Trondheim flyklubb.

Han hevder at klubben har støtte blant annet fra grunneierlag og velforeningen ved Jonsvatnet, og at den negative signaleffekten overhodet ikke er til stede.

- Det finnes ikke én lovlig grunn til å nekte oss å fly når vi har konsesjon, mener Hagen.

Når sjøflykrigen blir avgjort er uvisst. Først skal Luftfartstilsynet behandle en klage fra kommunen. Klagen gjelder et avslag fra tilsynet på at kommunen har lov til å klage i saken. Deretter må Samferdselsdepartementet trolig ta en endelig beslutning i krangelen mellom diverse statlige og kommunale instanser.

Stridens kjerne. Skal denne farkosten fortsatt få lov til å ta av og lande fra Trondheims drikkevannskilde? Foto: IVAR MØLSKNES 

Stridens kjerne. Skal denne farkosten fortsatt få lov til å ta av og lande fra Trondheims drikkevannskilde? Foto: IVAR MØLSKNES 

På forsiden nå