Reindriftsnæringen bekymret

TYDAL: Reindriftsnæringen er svært bekymret for myndighetenes ønske om satsing på natur- og opplevelsesbasert næringsutvikling innenfor stadig flere verneområder som blir etablert.

Saken oppdateres.

Det sier reineier og leder av Essand reinbeitedistrikt, Idar Bransfjell, sier til Adresseavisen i forbindelse med konferansen om næringsutvikling i verneområder på Væktarstua Hotell onsdag og torsdag. Bransfjell deltok selv under konferansen, og sier at grunnen til reindriftsnæringens bekymring er at en stor del av verneområdene i de midtnorske innlandskommunene også defineres som viktige kjerneområder for reindriften.

Skrekkscenario

- Den utviklingen vi nå ser starten på var blant skrekkscenariene vi så for oss da det ble klart at sentrale myndigheter vil satse på ny næringsutvikling i disse områdene. Men vi regner med at alle nye tiltak vil komme ut på høring, og vi vil kjøre beinhardt på at våre synspunkter må tillegges stor vekt ved vurderingen av de enkelte tiltak, sier Bransfjell.

Bransfjell understreker at det ikke synes å være noen grunn til frykt for noen «boom» av nye tiltak innenfor de områdene hvor Essand og Riast/Hylling reinbeitedistrikter driver.

- Poenget er virkningene av stadige små justeringer og endringer som har pågått over lang tid. For vår næring er situasjonen etter hvert blitt slik at betingelsene er såpass marginale at selv små forandringer kan føre til store forskyvninger, sier Idar Bransfjell.

På forsiden nå