Advokat ble valiumavhengig

Psykiater får advarsel

I flere år skrev trondheimspsykiateren Michael Setsaas ut avhengighetsskapende tabletter til en advokat i omgangskretsen, uten konsultasjoner.

Saken oppdateres.

Helsetilsynet skriver i sitt vedtak at Setsaas utsatte pasienten for unødvendig fare og er ikke i tvil om psykiateren har brutt Helsepersonellovens §4:

- Vi mener at den helsehjelp Setsaas har gitt til denne pasienten har vært uriktig og uforsvarlig, sier fungerende fagsjef Jostein Vist ved avdeling for tilsynssaker til Adresseavisen.

- Vennetjenester

Tilsynets omfattende undersøkelser har blant annet avdekket at behandlingen av mannen som da var en kjent advokat «bærer preg av å ha vært mer en vennekontakt enn et lege/pasientforhold».

- Vi har påpekt overfor Setsaas (bildet) hvilken rolle man skal ha, at det er dialog med pasienten og legens helsefaglige vurdering - og ikke andre hensyn som skal avgjør hvilken behandling som gis, utdyper seniorrådgiveren.

I reaksjonen mot psykiateren er det særlig lagt vekt på at forskrivingen av de sterkt avhengighetsskapende tablettene foregikk over flere år, uten at det har vært tilstrekkelig vurdert og dokumentert, samt at oppfølgingen var mangelfull. Fylkeslegen i Sør-Trøndelag avdekket at pasienten bestilte valium eller vanodil per faks eller i telefonsamtaler med Setsaas' sekretær fra 1999 til 2003.

- Det er en forutsetning for all behandling at legen må være innforstått med pasientens situasjon og tilstand til enhver tid. Det har ikke vært tilfellet her, konstaterer Vist.Har alt ansvar

Setsaas må også tåle kritikk for at han ikke har oppfylt informasjonsplikten overfor pasienten, fordi avhengighetsfaren ikke ble drøftet i stor nok grad. Tilsynet mener andre behandlingsmetoder enn medisinering burde vært forsøkt.

Selv om Setsaas har uttalt til tilsynet at han opplevde behandlingssituasjonen som håpløs og at det var vanskelig å finne alternativer, så gjør vedtaket det klart at «De, som [advokatens] lege, har det fulle ansvar for den behandling som er knyttet til ham, og for å se denne i forhold til et helhetlig, forsvarlig behandlingsopplegg».

Helsetilsynet vurderer pliktbruddet som alvorlig og har ikke funnet særlige forhold som tilsa at de ikke skulle komme med en formell reaksjon.

Det er kun psykiaterens forhold til den ene pasienten som er vurdert, og tilsynet har ikke undersøkt resten av Setsaas' praksis.

Vil ikke klage

Advarselen får ingen konsekvenser for Setsaas' legepraksis, utover at det er en stygg plett på renommeet til en av landets mest respekterte psykiatere. Setsaas, som også er medlem i bystyret i Trondheim for Høyre, har blant annet vært brukt i som rettsoppnevnt sakkyndig i en lang rekke straffesaker.

Selv aksepterer han den administrative reaksjonen han nå har fått, og vil ikke klage på vedtaket. Michael Setsaas vil ikke snakke med Adresseavisen, men uttaler seg gjennom advokat Jan E. Strand.

- Han tar Helsetilsynets vedtak til etterretning, og det blir stående. Vi registrerer at de mener behandlingen med medisiner har blitt gjort i for lang tid, men dette er forhold Setsaas erkjente overfor tilsynet allerede fra første dag, sier han.

Advokaten mener det blir feil å betegne den klare advarselen som en ripe i lakken for psykiateren.

 
På forsiden nå