- Fakkeltoget ga støtte

Fylkesleder i Nord-Trøndelag SU, Åshild Tungen, arrangerte i 2004 fakkeltog mot rasisme på Verdal. Bakgrunnen for arrangementet var trusler mot innvandrermiljøet og propaganda fra Vigrid.

- De som følte seg truet følte at de fikk støtte og back-up, sier Tungen. Som på Brekstad fikk det spontane arrangementet stor oppslutning lokalt. Trusler fra Vigrid gjorde at de fikk ekstra politibeskyttelse.

- Fakkeltoget gjorde at mange ble obs på problemet, sier Tungen. I tillegg fikk innvandrermiljøet vite at rasisme ikke var allment akseptert, men at det var en liten gruppe som sto bak. Tungen påpeker likevel at tente fakler ikke løser problemet.

- Det finnes fortsatt. Vi må ikke gjemme det under teppet, sier hun, og tror mye arbeid gjenstår både på Verdal og Fosen.