- Jeg fikk munnkurv

Noralf Berg (64) ville fortelle om mishandlingen han opplevde på Stavne tvangsskole som barn, men fikk ikke lov da han møtte Trondheim kommune i retten.

Saken oppdateres.

- Jeg fikk munnkurv. Jeg fikk ikke anledning til å forklare meg om Stavne - Norges verste tvangsskolehjem etter krigen, sa en opprørt Noralf Berg etter rettsforhandlingene i Trondheim tingrett i går.

64-åringen må nå reise tilbake til Tromsø hvor han bor, uten å ha fått fortalt sine grufulle opplevelser ved tvangsskolen i årene 1947-1952. 64-åringen som har saksøkt Trondheim kommune konstaterer imidlertid at han fortsatt vil kjempe for å fortalt historien sin i en rettssal.

- Jeg vil fortelle om det helvete jeg hadde på Stavne, slik at barnevernsbarn i dag skal slippe å oppleve de samme lidelser som jeg hadde, sier Berg.

Ikke relevant

Før gårsdagens rettssak hadde Trondheim kommune, ved kommuneadvokat Elisabeth Myran Winsnes, fått rettens medhold i at saken skulle deles i to. Først skulle spørsmålet om foreldelse behandles, derfor var heller ikke 64-åringens opplevelser fra Stavne relevante for retten.

Om tingretten finner at saken ikke er foreldet, vil ansvarsgrunnlaget bli behandlet separat i en egen rettssak. Da får imidlertid Berg muligheten til å fortelle om sine lidelser som liten.

I sin innledning gjorde kommuneadvokaten det klart at Berg uansett har muligheten til å fortelle sin historie til et utvalg Fylkesmannen oppnevnte i november. Utvalget skal granske forholdene på barnehjem og spesialskoler i Trondheim, og ifølge Winsnes er det minst like godt egnet for å ivareta Bergs ønske om å forhindre overgrep mot barnevernsbarn i dag.

Berg selv poengterer imidlertid at han vil fortelle sin historie i den åpne rom, og ikke i et lukket rom, som han mener utvalget vil være.

- Beskyttet av loven

Kommuneadvokaten fastholdt i sin prosedyre at Stavne-saken er foreldet etter at det i 1980 kom en lov med endelig frist for å kreve erstatning på 20 år. Hun påsto også at Berg på et langt tidligere tidspunkt burde ha skjønt at det var Trondheim kommune som sto for den påståtte skadevoldende handling mot ham.

Dette bestrider imidlertid Bergs advokat, Morten Aalberg. Han viser til ikraftredelsesloven fra 1902.

- Fristen for å kunne gi erstatning etter denne bestemmelsen var fra man hadde positiv kunnskap om alle senskader. Grunnloven gir i tillegg alle i Norge en beskyttelse mot at stat og kommune skal gi lover tilbakevirkende kraft. Derfor har Noralf Berg en beskyttelse mot kommunen som hevder at denne loven skal settes til side, mener Aalberg.

Ødelagt av Stavne

I retten fikk Berg anledning til å fortelle om sitt liv etter oppholdet på Stavne.

- Jeg har drømmer om det jeg opplevde hele tiden. Jeg er ødelagt som menneske, sa Berg, og gjorde det klart at han først i løpet av de siste tre årene har forstått at Trondheim kommune kunne ha ansvaret for det som skjedde mot ham på Stavne. Det at politikerne i Bergen tok ansvar for mishandlede barnevernsbarn i sin kommune, satte ham blant annet på den tanken.

Advokat Aalberg har allerede varslet at han vil anke saken på bakgrunn av saksbehandlingsfeil om retten finner at Stavne-saken er foreldet. Han mener at det er feil at spørsmålet om foreldelse behandles uten at sakens fakta er kommet på bordet.

Fikk ikke fortelle: Noralf Berg (64, t.v.) fikk ikke fortelle om sine opplevelser til kst. tingrettsdommer Anne Marie Selvaag (i bakgrunnen). Morten Aalberg er Bergs advokat.
På forsiden nå