- Vi tar åndene på alvor

- For oss katolikker er onde ånder en realitet. Derfor er det vanlig å innvie nye hjem med bønn og vievann, sier biskop Georg Müller.

Saken oppdateres.

Det er altså ikke bare hus hjemsøkt av «uro» som påkaller biskopens oppmerksomhet, slik tilfelle nå er i Den norske kirke, hvor det er på tale å innføre en egen liturgi for åndeutdrivelse i beboelseshus. I katolsk sammenheng venter man ikke på at ånder eller spøkelser skal gi seg til kjenne.

- Ethvert nytt hjem, enten det er hus eller leilighet, kan innvies av en katolsk prest. I vår bønnebok finnes to bønner for slike formål, forklarer biskopen.

Det spiller ingen rolle om huset er gammelt eller nytt. Når en katolsk familie flytter inn, vil det være naturlig å be om Guds velsignelse av hjemmet. Først leser presten en av de foreskrevne bønnene; deretter går han fra rom til rom og stenker vievann på veggene. Et slikt ritual skal beskytte huset mot å bli invadert av ånder.

- Men uten at huseieren tror, hjelper det ikke med vievann. Man må tro på at Gud har makt til å fordrive åndene, legger han til.

Vievannet er hentet fra en krukke med vann som er velsignet ved en ritus i kirken. Dette er en sentral del av påskenattsmessen da et påskelys settes ned i vannet som tegn på at Guds kraft stiger ned. I St. Olav kirke står vannkrukken ved siden av helgenen.

Selv er Müller ikke blitt kontaktet av folk som klager på at onde ånder herjer i husene deres. Det forhindrer imidlertid ikke at han ser på slike ånder som et reelt fenomen.

- I evangeliene refereres det i flere sammenhenger til utdrivelse av ånder - det gjør både Jesus og apostlene - og i Den katolske kirke tar vi dette budskapet på alvor. Vi har altså ikke avskrevet den onde som overtro. Livet har lært oss at han finnes, fortsetter Müller som ellers viser til det kjente utsagnet om at det er mer mellom himmel og jord enn mennesker kan forklare.

Samtidig understreker han at forholdsregler mot onde makter ikke har noe med magi å gjøre. Det er altså ikke trylleformularer eller besvergelser, men bønn til Gud som skal verne oss mot de destruktive kreftene vi kan bli utsatt for.

- Har du noen hverdagsmedisin mot onde ånder?

- Den beste medisinen er å leve et hellig liv i ord og gjerning, sier Georg Müller.

Biskop Georg Müller ved krukken med vievann som brukes i katolske hjem som beskyttelse mot onde ånder.Biskop Georg Müller med det lille vievannskaret som finnes i mange katolske hjem.

 
På forsiden nå