Almlid får 43 prosent økning

LEVANGER: NTEs styreleder Kolbjørn Almlid får økt sitt eget honorar med 43 prosent for 2005. - De ansatte i selskapet burde fått samme lønnsvekst, mener fylkespolitiker Inge Staldvik.

Saken oppdateres.

Det var under gårsdagens foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) at Inge Staldvik fra SV kom med utfallet mot det han mener er en gryende grådighetskultur.

Staldvik syntes det var uhørt at styrelederens honorar skulle økes med hele 43 prosent, fra 91 000 til vel 130 000 kroner.

Mange har æren

Den tidligere stortingsmannen for Ap og nå SVs representant i fylkestinget i Nord-Trøndelag, understreket at det var mange som skulle ha æren av selskapets beste resultat noensinne på 512 millioner kroner før skatt.

- Det er ikke bare styrelederen som har gjort gigantoverskuddet mulig og som gjør at fylkeskommunen kan ta ut 153 millioner i utbytte. Minst like mye har de 917 ansatte bidratt for å virkeliggjøre dette resultatet. Det må være et krav at også de ansatte i selskapet skal få samme prosentvise økning.

Olav Gilsåmo fra SV mente det var feil å begrunne økningen med at styrelederjobben både var omfattende og spesiell.

- Det er anstendig nok å få et styrelederhonorar på over 90 000 kroner, mente han.

Birger Meinhardt fra Fremskrittspartiet var også av samme oppfatning.

- Det er ikke ofte vi er enige med SV, men Frp kan ikke være med på å støtte en økning i honoraret på 43 prosent, Det gir feil signal, mente Meinhardt.

Avhopper uenig

Tone Sofie Aglen, som nylig meldte seg ut av SV, tror imidlertid at SV og Frp tar feil i denne saken. Hun mente fylkespolitikerne ikke var med på å medvirke til en grådighetskultur selv om Almlids honorar ble økt med 43 prosent.

- Dersom vi ikke går for forslaget vil det hindre at folk i fremtiden tar en så krevende jobb, mente hun.

Lise Andersen fra Høyre mente både styrehonorarene og godtgjørelsen til styreleder var latterlig lave i forhold til størrelsen og verdien på selskapet.

- Disse honorarene er direkte lave sett i forhold til andre sammenlignbare selskaper. Dessuten har styreleder en spesiell rolle. Det er en krevende jobb med stort ansvar, understreket hun.

Almlid gjenvalgt

Mens styrelederens honorar økte til 130 100 får nestleder 90 100 og medlemmene 60 000 kroner i honorar. Økningen i honorarene ble vedtatt med 26 mot 9 stemmer. Mindretallet, SV, Fremskrittspartiet og Venstre, mente det var tilstrekkelig å øke med 3,5 prosent og foreslo honorarer i tråd med det.

Kolbjørn Almlid (bildet) ble som ventet gjenvalgt som leder i styret for Nord-Trøndelag E-verk. Gun Kveli fra Lierne ble valgt som nytt styremedlem i stedet for Liv Thun.

Det innebærer at styret i NTE består av Kolbjørn Almlid, Verran, Frank Jensen, Overhalla, Kari Aarnes, Steinkjer, Ragnar Lyng, Leksvik og Gun Kveli, Lierne. Kolbjørn Almlid ble valgt som leder og Frank Jensen som nestleder i NTE-styret.

Vil ha lønnsvekst: Inge Staldvik mener de ansatte i NTE bør få en lønnsvekst som er på høyde med det styreleder Kolbjørn Almlid (bak i midten) får.
På forsiden nå