Innvandrerungdom i Trondheim er mest lovlydige

Ikke-vestlige innvandrerungdom er noe overrepresentert på kriminalstatistikken. Bor de derimot i Trondheim er sannsynligheten for at de begår kriminelle handlinger mindre enn om de bor andre steder i landet.

Saken oppdateres.

Innvandrerungdommer bosatt i Oslo begår oftere kriminelle handlinger enn ungdommer bosatt i andre deler av landet, mens de som bor i Trondheim i merkbar grad begår mindre kriminalitet enn de som bor andre steder i Norge. Verken Bergen eller Stavanger kan vise til samme effekt.

Noe overrepresentert

- De analyser vi har gjort kan ikke gi noen eksakt forklaring på hvorfor kriminaliteten blant innvandrerungdom i Trondheim er lavere enn andre steder, men det kan ha sammenheng med hvor lenge innvandrerne har bodd i Trondheim, hvilke land de kommer fra eller hvilken sammensetning det er på innvandrerne som bor i kommunen, sier førstekonsulent i Statistisk sentralbyrå (SSB) Torbjørn Skardhamar.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har analysert kriminalstatistikken for ungdom født i 1977 i en tiårsperiode fra 1992 til 2001. Det vil si en periode i livet (15 til 24 år) hvor man hyppigst begår lovbrudd. I løpet av disse årene ble 17 prosent av ikke-vestlige innvandrerungdom siktet for minst en kriminell handling, mens andelen var ti prosent blant norske ungdommer. Sannsynligheten for at man begår kriminelle handlinger er større for dem som lever under vanskelige sosiale forhold, og ikke-vestlige innvandrere har oftere dårligere levekår enn andre nordmenn.

- For å få et mer riktig bilde av i hvor stor grad innvandrere eventuelt er overrepresentert på kriminalstatistikken er det derfor viktig at vi tar hensyn til ulikhet i levekår. Når vi gjør det finner vi forskjellen mellom innvandrerungdom og norske ungdommer blir mye mindre enn vi har lett for å tro, sier Torbjørn Skardhamar.

Dårlig økonomi viktigst

Det å ha dårlig økonomi forklarer mye av hvorfor mange begår kriminelle handlinger, og ikke-vestlige innvandrere lever oftere under vanskelige økonomiske forhold.

- I tillegg er det å ikke være integrert i skole eller stå utenfor arbeidsmarkedet forhold som bidrar til å skape kriminalitet. Det å droppe ut av videregående skole er ikke så farlig hvis man får arbeid. Blir man derimot gående uten både jobb og skole, øker sannsynligheten for at man begår kriminelle handlinger. Slik er det også for norske ungdommer, sier SSB-forskeren.

I likhet med kriminalitet blant norskfødte ungdommer er det guttene som står for det meste av kriminaliteten blant innvandrerungdom.

Torbjørn Skardhamar har ingen forklaring på hvorfor innvandrerungdommer er overrepresentert på kriminalstatistikken selv etter at man har kontrollert for ulikhet i kjønn, levekår og andre faktorer som man vet øker sannsynligheten for å begå kriminelle handlinger.

- Noe av forskjellen kan kanskje for klares med diskriminering eller kulturelle forhold, men dette er faktorer som vi ikke kan sjekke ut i vår analyse, sier han.

På forsiden nå