- Staten bør betale

Stortingsrepresentant Tord Lien går inn for at staten må gi økonomisk støtte til frikjøpet av kilenotfiske i Trondheimsfjorden. Årsaken er at ordningen allerede har vist seg å ha betydning for bevaring av villaksen.

Saken oppdateres.

Det er nå bare dager igjen til årets laksesesong starter, og for andre år på rad vil et stort antall sjøfiskere la kilenøtene bli hengende på land.

- Vi har avtale med 75 sjøfiskere, og disse kunne uten frikjøpsavtalen ha fisket med 120 kilenøter, forteller leder Jon Kjelden i organisasjonen Elvene rundt Trondheimsfjorden.

Vurderer å utvide

Dette er samme antall som var med i ordningen i fjor.

- Det er imidlertid flere som har kunngjort at de ønsker å være med, og vi vurderer å gjøre avtaler med flere. Men før vi gjør det må vi sikre at vi har penger å betale med, sier Kjelden.

Det er ingen hemmelighet at Elvene rundt Trondheimsfjorden har slitt litt med å få inn pengene organisasjonen trenger for å betale sjøfiskerne for å la være å fiske.

Skryt fra forskere

I en evalueringsrapport etter den første sesongen med frikjøp gir Norsk institutt for naturforskning uttrykk for at ordningen er en suksess.

Ifølge rapporten gikk mer villaks i fjor opp i elvene, elvefiskerne fikk mer fisk og det ble i løpet av høsten konstatert en klar økning av antallet gytegroper.

Jon Kjelden og Vegard Heggem, som er de to fremste ildsjelene i organisasjonen, håper at dette vil føre til at flere åpner pengepungen.

- Rapporten styrker motivasjonen til å fortsette prosjektet. Vi håper selvsagt at støttespillerne våre merker seg hva forskerne sier, og at flere enn i fjor blir med. Nå har elveeierne allerede økt innsatsen fra 1,9 millioner kroner i fjor til over to millioner kroner i år. Mange som i fjor sa de ville vente og se, er blitt med i år. Men det er jo ikke bare elveeierne som har fordeler av at det er mer laks i elvene. Ringvirkningene er store, og vi vil gjerne ha med flere fra det lokale næringslivet - alt fra butikker og bensinstasjoner til overnattingsbedrifter og banker, sa Heggem til Adresseavisen da evalueringsrapporten forelå.

Blant dem som har lest rapporten er også Tord Lien, som sammen med Per Sandberg representerer Fremskrittspartiet i Sør-Trøndelag på Stortinget.

- Staten bør delta

- Selv om noe sikkert ikke kan sies etter bare ett år, er evalueringsrapporten så positiv at den etter mitt skjønn bør føre til at staten går inn med midler for å sikre økonomien i prosjektet. Det må være viktig at man klarer å gjennomføre frikjøpet i de fem årene som er forutsatt, og kanskje også enda lenger, sier Lien.

Han ser heller ikke ser bort fra at frikjøp er et tiltak som bør vurderes for å styrke villaksstammene i andre deler av landet.

Lien, som sitter i energi- og miljøkomiteen, sier til Adresseavisen at Frp har en klar målsetting om å bli det beste partiet i landet på forvaltning av laks.

Hvorvidt de andre partiene vil være med på å gi penger til frikjøpet, vet han ikke. Men intensjoner om å bevare villaksen gjennom opprettelsen av nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, og de forpliktelser Norge har påtatt seg for å bevare det biologiske mangfoldet, tilsier etter Liens mening at dette er en sak man bør kunne enes om.

- Laksefiskerne betaler årlig inn store summer til staten i form av fisketrygdavgift. Beløpet var i fjor så vidt jeg vet om lag 15,5 millioner kroner, og i hvert fall noe av de fire millioner kronene som innbetales av fiskere i elvene omkring Trondheimsfjorden bør etter mening kunne brukes i dette prosjektet, sier Lien.

Laksehovedstad

Kjelden og Heggem la under møtet med Lien vekt på at frikjøpsprosjektet både er miljøpolitisk og distriktspolitisk viktig.

- Mulighetene for å få fisk betyr mye for interessen for å komme hit for å fiske, og dermed også for verdiskapningen i lokalsamfunnene langs elvene, sier Heggem.

Orri Vigfusson, den verdenskjente islandske forkjemperen for villaksen, ble for kort tid siden omtalt i «The Economist» og trakk da frem Trondheim som verdens laksehovedstad.

- Dette er en markedsføring og merkevarebygging av norsk og trøndersk laksefiske som er gull verd, og som vi må gjøre alt for å leve opp til, sier Vegard Heggem.

Ønsker statlig frikjøp. Stortingsrepresentant Tord Lien fra Fremskrittspartiet (t.v.) sa på et møte med Vegard Heggem og Jon Kjelden (t.h.) fra Elvene rundt Trondheimsfjorden i går at staten bør støtte frikjøpet av kilenotfisket økonomisk. Ifølge Lien vil Frp foreslå dette i forbindelse med neste års statsbudsjett.
På forsiden nå