Kamp om asylbarna

Kampen om asylbarnas rettigheter er blitt en av de store hodepinene for partiledelsen i Folkets Hus.

KAMP OM BARNA: Asylbarns selvstendige er blitt en vanskelig sak for landsmøtet i Arbeiderpartiet. 

Saken oppdateres.

På bakrommene i Folkets Hus i Oslo foregår det nå lørdag ettermiddag en hektisk dragkamp om skjebnen til asylbarn som er født og oppvokst i Norge.

Når voteringene starter søndag morgen kan regjeringen bli presset til å endre praksis når det gjelder utsendelse av disse barna. I programkomiteen har AUF-leder Eskil Pedersen forsøkt å endre regjeringens politikk på dette området, men møter motstand fra Ap-ledelsen. Pedersen og hans støttespillene krever at hensynet til barnas beste skal være grunnregelen i asylpolitikken. De krever at barn som har bodd hele eller store deler av sitt liv i Norge, skal få bli i landet uavhengig av foreldrenes feilaktige valg.

LES OGSÅ: Svartmaler med blått Sverige

Press fra ledelsen

Etter det adressa.no vet er Ap-ledelsen svært skeptisk til en votering i landsmøtesalen som pålegger regjeringen å endre forskriftene.

LES OGSÅ: Splittet om oljeboring

Denne motstanden er begrunnet i frykten for økt innvandring til Norge, og at innvandrere kan bruke sine egne barn som begrunnelse for å få opphold i landet.

LES OGSÅ: Ap-velgere vil dumpe de rødgrønne partnere

Ap-ledelsen og justisminister Grete Faremo skal ha gitt beskjed om at dersom forslaget, som går på å myke noe opp flyktninge- og asylpolitikken, blir vedtatt, kan en få tilstander som tidlig på 2000-tallet da flere titusen asylsøkere fra Øst-Europa strømmet inn til Norge.

LES OGSÅ: - Må konsekvensutrede nå

Lange møter

Nå i ettermiddagstimene før landsmøtefesten lørdag satt redaksjonskomiteen for partiprogrammet i lange møter for å finne en vei ut av dette. En rekke delegater ønsker å gjennomføre en votering som sikrer at barnas beste legges til grunn.

Men det mest sannsynlige utfallet av en votering søndag er at barnas beste veies opp mot andre hensyn, men at praktiseringen av bortvisning av asylbarn må bli mer human.

Et flertall i redaksjonskomiteen som landsmøtet har satt ned og som skal jobbe med endringsforslag i det nye partiprogrammet, støtter partiledelsens syn i denne saken.

KOMMENTAR: Løpet kjørt i Lofoten

Samtidig er AUF veldig tydelige på at de ikke vil gi seg på kravet om en mer human behandling av asylbarn. Adressa.no er kjent med at det internt i redaksjonskomiteen jobbes intenst med å finne en løsning som forhindrer en ubehagelig og politisk kostbar votering i landsmøtesalen.

LES OGSÅ: Jens har alt, men velgerne svikter

LES OGSÅ:- Folket støtter rødgrønne standpunkter

På forsiden nå