Låven skulle rives

Låven som brant på Kolstad natt til mandag, skulle likevel rives for å gi plass til boliger.

Saken oppdateres.

Det dreier seg om gården Kolstad Nordre som også bærere navnet Kolstadflata 51 A som ble rammet av brann. Det var en delvis forfallen gård med et flott tun, et våningshus og den gamle låven fra 1886. Dette er omtrent de eneste bygningene i dette området som forteller om historien på Kolstad før utbyggingen på 70-tallet.

Det er Veidekke ASA som har søkt om å få bygge ut området med boligblokker på fire etasjer. Direktør Rune Forbord tror ikke brannen får betydning for fremdriften av prosjektet.

- Dersom våre planer blir godkjent av politikerne i bystyret, vil vi starte byggingen til våren, sier Forbord.

Utbyggingen på Kolstad har vært omstridt. I Veidekkes opprinnelige planer var det lagt opp til 44 leiligheter på området. Dette protesterte beboerne i området på, og kommunen mente også det ville bli en for massiv utbygging med for stor utnyttelsesgrad. Derfor kom Veidekke tilbake med en ny plan. Der ble våningshuset vernet i tråd med byantikvarens ønske, antall leiligheter ble redusert til 33 og mange av de aktuelle leilighetene er blitt mindre.

- Vi har imøtekommet byantikvarens anbefalinger og vi har økt avstanden til eksisterende blokkbebyggelse. Vi har også gått med på å finansiere en kvartalslekeplass i området, sier Rune Forbord.

Men beboerne i Kolstadflaten borettslag og Nordre Kolstad Huseierlag er fortsatt uenig i utbyggingsplanene. De godtar ikke den foreslåtte reguleringen av området.

- Vi var uenige før, og vi mener det er oppstått en ny situasjon etter at låven brant ned som støtter vårt syn. Vi mener det nå bys en mulighet til å bevare mer av dette som et grøntområde, sier Arne Jenssen i Nordre Kolstad Huseierlag.

Kolstadflaten borettslag deler denne oppfatningen. Borettslaget mener det er et misforhold mellom foreslått utnyttelsesgrad og omkringliggende bebyggelse. Dette vil gå ut over friområdene, mener også disse beboerne.

Utbyggingssaken kommer trolig opp i bygningsrådet om fjorten dager, mens bystyrebehandlingen skjer etter nyttår. Førstekonsulent Diana van Der Meer ved byggesakskontoret i Trondheim kommune tror ikke brannen får noen konsekvenser for fremdriften.

Heller ikke byantikvaren tror dette vil endre på noe.

- Denne brannen har liten betydning for planene på Kolstad. Låven skulle rives, og at den brant forandrer ingenting, sier Gunnar Houen.På forsiden nå