Fikk historisk sak i fanget

Som fersk advokat ble Morten Gunnes nærmest ved en tilfeldighet bedt om å møte som forsvarer da styreren ved Orkdal sjuke- og aldersheim skulle fremstilles for varetektsfengsling, siktet for drap på én av sykehjemmets pasienter.

Saken oppdateres.

Lite ante advokaten med bare vel to års praksis at saken som dumpet ned i fanget hans skulle bli norgeshistoriens største drapssak. Siktelsen skulle vokse fra ett drap til 30, mens den endelige tiltalen lød på 25 overlagte drap. I to år jobbet Morten Gunnes med Nesset-saken på heltid.

Adresseavisen møter sorenskriver Morten Gunnes (58) i Midt-Trøndelag tingrett, på hans kontor i Trondheim tinghus. To etasjer under ligger lagmannsretten store sal som i fem måneder var midtpunktet for rettssaken.

Gunnes blir ivrig når Nesset-saken bringes på bane. Han glemmer ikke sin gamle advokatrolle. Oppgaven hans besto i å finne tvil.

En demringstilstand

Hvorfor Nesset tilsto til sammen om lag 30 drap i politiavhør, mener Gunnes skyldes at Nesset befant seg i en demringstilstand. På grunn av søvnvansker fikk han sovemedisin. Nesset klarte ikke å skille mellom fantasi og virkelighet.

Senere kom en av landets fremste strafferettsadvokater, Alf Nordhus, inn som medforsvarer. Da ble det slutt på tilståelsene. Det ble med de om lag 30 tilståelsene. Men Gunnes sier i dag at politiavhørene var avsluttet før Nordhus kom på banen.

- Saken kan på mange måter sammenlignes med Bjugn-saken, de har visse paralleller. Vi hadde å gjøre med et bygdesamfunn som kokte.

- Vil du i dag hevde at mye av Nesset-saken bygget på sladder?

- Det skal jeg ikke si. Men det kokte. Noen nærmere utdyping, ønsker ikke Gunnes å gi.

I stedet fremholder Gunnes at han ikke var til stede under politiavhørene, og hørte derfor ikke en eneste tilståelse. Det var først like før rettssaken skulle starte at han og Nesset tok for seg hvert enkelt tilfelle i tiltalen. Da «våknet» Nesset og nektet for å ha stått bak ett eneste drap.

At Gunnes ble forsvarer for Nesset, skyldtes en tilfeldighet. Mor til Gunnes var dagmamma til en av Nessets barn, og Nesset kjente litt til sønnen, som var advokat.

Det var etter ønske fra Arnfinn Nesset selv at Alf Nordhus ble hentet inn, dessuten var det ifølge Gunnes påkrevet med to advokater. Gunnes påtok seg det meste, i sin advokatpraksis, men manglet erfaring med strafferettssaker.

Gunnes innrømmer at han var spent på hvordan samarbeidet med den høyt profilerte høyesterettsadvokaten ville bli.

- Det gikk veldig bra, vi fordelte arbeidsoppgavene mellom oss.

I kjelleren i Tinghuset ligger Nesset-arkivet til Gunnes. Kartoteket inneholder navn på samtlige 128 vitner som ble avhørt i løpet av rettssaken.

Da rettssaken nærmet seg slutten, hadde ikke Gunnes lenger andre klienter enn Arnfinn Nesset. Arbeidspresset de to årene hadde vært formidabelt. Han ønsket nye utfordringer, og begynte som sorenskriver.

- Hvordan opplevde du Arnfinn Nesset?

- Vi hadde nesten daglig kontakt, han var en rolig og behagelig mann.

- Ble du kjent med ham?

- Jeg tør ikke si om jeg egentlig ble kjent med ham. Han var lukket, en på mange måter merkelig og sammensatt person.

- Mange beskriver ham som «gåten Nesset»?

- Jeg kan ikke være uenig i en slik beskrivelse.

Sender julekort

I noen år opplevde Gunnes at Nesset var veldig negativ til ham. Nesset engasjerte flere advokater til å gjennomgå hele saken for å få den gjenopptatt, men det ble aldri levert inn noen gjenopptakelsesbegjæring.

De to har fremdeles kontakt. Jevnlig ringer Nesset og de sender hverandre julekort.

Ifølge Gunnes er han opptatt av hvordan Gunnes og familien har det. Far til Morten Gunnes, Ingebrigt Gunnes på 92, bor i dag på Orkdal helsetun, tidligere Orkdal alders- og sjukeheim.

 
På forsiden nå