Gamle Bybro stengt i lang tid

Velforeningen på Bakklandet får delvis gjennomslag. Gamle Bybro har betydelige skader og kan bli stengt permanent.

Lykkens Portal: Gamle Bybro kan bli stengt for all motorisert trafikk etter funn av skader i brufundamentet.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Ifølge kommunaldirektør for byutvikling, Einar Aassved Hansen, er det foretatt en midlertidig reparasjon av bruddene som er oppdaget i bærebjelkene under brua. Ifølge Sintef er dette tilstrekkelig til at brua på kort sikt vil kunne tåle gang- og sykkeltrafikk.