Frykter utslitt personell

Verneombudet ved ambulansetjenesten i Trondheim advarer mot medarbeidere som er fysisk og psykisk utslitte. Det kan føre til feilbehandling. St. Olavs Hospital ønsker dialog for å se på tiltak.

Saken oppdateres.

– Vi opplever at det er flere oppdrag i helgene. Det gir større belastning, sier verneombud Tor Arne Sagøy ved Vinjes ambulansetjeneste til Adresseavisen.

Nylig sendte han et brev til ambulansesjef Erlend Sundland ved St. Olavs Hospital. I brevet advarer Sagøy mot feilbehandling og kvalitetssenking, etter flere henvendelser fra utslitte kolleger.

Kjører mer enn før

Fra 1. januar i år trådte det nye legevaktsamarbeidet i kraft. Det gjør at ambulansene må kjøre mer og over lengre distanser. Legevakttjenesten for Klæbu, Malvik og Melhus er nå samordnet ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Personellet føler de får mindre tid til å snakke ut om påkjenningene de opplever i tjenesten. Samtidig har oppdragsmengden i Trondheim steget jevnt og trutt, år for år. I 2008 oversteg oppdragstallet 15¿000.

– Det er for lite tid til hvile og omstilling etter oppdrag, sier Sagøy.

Det høye arbeidspresset kan ifølge brevet føre til feilbehandling av pasienter. Derfor har verneombudet bedt om et møte med St. Olavs Hospital.

Ambulansesjef Sundland sier til Adresseavisen at partene skal møtes i neste uke.

– Vi har faste møter, og skal ha et i neste uke hvor vi skal se på løsninger og omorganisering.

Større arbeidspress

Sundland medgir at også de merker at det er større trykk på ambulansepersonellet på enkelte dager. Dermed kan det bli aktuelt å sette inn ekstra ressurser på utsatte datoer. Å øke den generelle beredskapen vil ikke komme på tale. Det er for kostbart.

– Det er sesongvariasjoner i arbeidsmengden. Det er for eksempel en nedgang i ressursbruken på sommeren. Derfor er det lite økonomisk å sette inn en ekstra døgnressurs som årlig vil bety ekstrautgifter på over fem millioner kroner, sier han. Til neste år åpnes det nye Akuttsenteret. Det vil ifølge Sundland gi en reduksjon på 1500 oppdrag i året for ambulansetjenesten i Trondheim.

Ambulansesjefen ønsker imidlertid å diskutere eventuelle forslag fra verneombudet.

– Vi får se om det finnes andre måter å løse dette på nå. Ofte dukker det opp gode forslag fra de ansatte.

Han tror ikke presset kan føre til feilbehandling av pasienter.På forsiden nå