Flere av barna i Bjugn-saken har fått psykiske problemer

For første gang forteller flere av barna som var involvert i Bjugn-saken om livet etter rettssaken. Flere har minner om overgrep og store psykiske problemer.

Saken oppdateres.

De 33 barna som fikk utbetalt voldsoffer-erstatning fordi det var sannsynlig at de hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep, er nå voksne. Da saken verserte i rettssystemet og i mediene, var mange nettopp opptatt av hva som ville komme fram når barna ikke lenger er barn.

Vonde minner

Adresseavisen har vært i kontakt med samtlige ti barn som var med i tiltalen da Ulf Hammern ble frifunnet i 1994 og dessuten mange av de andre berørte barna. De forteller ulike historier, og noen vil ikke snakke om saken, men mange sliter fortsatt med vonde minner om overgrep og har hatt betydelige problemer i livet sitt.

Dagens utgave av Adresseavisen bringer en grundig dokumentarreportasje som gir innsyn i hvordan tilværelsen er og har vært for barna og familiene.

- Endelig skal vi få fortelle vår historie, sier snart 20-årige «Ines». Hun har slitt med mareritt og psykiske problemer gjennom hele barndommen og er ikke i tvil om hva som er årsaken.

- Jeg har fått bukt med det meste, men ikke alt. Det som skjedde da jeg var liten i barnehagen sitter fortsatt i kroppen, sier hun.

Også for «Egil», en av de få guttene som mener seg misbrukt i saken, har angst og depresjoner vært en del av hverdagen. Han har tydelige minner om en overgriper og tror ikke det er mulig å legge saken bak seg.

- Den er den del av min identitet. Utfordringen blir å takle dette og leve et best mulig liv.

- Ikke oppspinn

«Trude», en av de andre som forteller om sitt liv i dokumentaren, er sikker på at overgrepene ikke er oppspinn.

- Det er ikke mulig i mitt tilfelle, sier hun.

Mange av barna og foreldrene forteller at Ulf Hammerns framstøt i rettsvesenet og i mediene oppleves som svært belastende og at de har vært med å åpne sårene Bjugn-saken skapte.

- Det er nesten umulig å legge saken bak seg så lenge dette pågår, sier en av fedrene til Adresseavisen.

Ikke alle barna hatt problemer i ettertid: - Jeg har papir på at jeg ble seksuelt misbrukt som treåring, men jeg husker ingenting. Jeg kan heller ikke peke på noen som er skyldig, sier en av jentene.Far med skyldfølelse

Også foreldre til barn fra Bjugn-saken bærer med tunge minner den dag i dag. Barnefaren «Stein» gjenopplever marerittet jevnlig:

- Det er tungt å bære på skyldfølelsen over at jeg nesten daglig må ha levert min sønn til en overgriper og at jeg der og da ikke oppdaget det, sier «Stein».Varsler anmeldelser

Om kort tid skal retten ta stilling til om Ulf Hammern skal få erstatningssaken opp på nytt. Til Adresseavisen sier han at han vil anmelde eventuelle nye beskyldninger fra de nå voksne barna eller foreldrene deres.

Hans tidligere advokat Christian Wiig mener fortsatt at Hammern er uskyldig og at det ikke har skjedd noen overgrep i Bjugnsaken.

Professor Svein Magnussen som er ekspert på vitnepsykologi, synes ikke det er rart at flere av barna fortsatt kan huske overgrep. Han mener det er viktig å skille mellom en psykologisk virkelighet og en historisk virkelighet. På generelt grunnlag sier han at falske minner kan være sterke femten år etter hendelsen.

- Ikke glem barna

En av fedrene til de berørte barna er opptatt av at barnas lidelser ikke blir glemt. Han foreslår et det blir nedsatt et medisinsk team som kan gjøre grundige registreringer av tilstanden hos barn og foreldre. Han har mer tro på en slik avslutning av saken enn at den skal kunne bli gjenopptatt i retten.

- Nå bevisene ikke holdt for 15 år siden, vil de neppe gjøre det i dag, sier han.

Les hele «Adressa-Dokumentet» i dagens papirutgave av Adresseavisen.

 
 
På forsiden nå