Almlid deltok på avgjørende ambulansemøte

Styreleder Kolbjørn Almlid ble frikjent i Kvale-rapporten og fredet av Bjarne Håkon Hanssen. Men i motsetning til hva rapporten skriver, var ikke forhandlingsresultatet klart på det omstridte møtet 8. juli. Den endelige innstillingen til styret ble til slutt jekket opp med syv millioner kroner.

Saken oppdateres.

Stjørdal, 30. oktober 2008: Styremøtet er satt innenfor de hvitkalkede veggene i Kirkestallen ved Værnes kirke. På bordet ligger den uavhengige rapporten om ambulanse-saken, utført av advokatfirmaet Kvale. Dette er saken som har rystet det mest velfungerende regionale helseforetaket i Norge i grunnvollene. Alle forventer alvorlige ord - ord om soning, bot og bedring. Men bare noen få personer vet hvor alvorlig konsekvensene skal bli idet styreleder Kolbjørn Almlid overlater ordet til administrerende direktør Jan Eirik Thoresen. En sterkt preget direktør sier han ikke har tilstrekkelig tillit, reiser seg og går. Før pressen har fått opp notatblokkene, er den avgåtte direktøren på vei til hytta si på Røros.

Umiddelbart starter jakten på den sterke og suksessrike styrelederen: Hva visste Almlid, og hva burde han ha visst? Hvor aktiv har han vært i prosessen? Men både Frps Harald Tom Nesvik og Fagforbundets Sigmund Eidems beskyldninger om at styrelederen selv måtte ha visst mer enn han ga uttrykk for, ble avvist på det sterkeste. Sent om kvelden tok Almlid turen til Oslo for å møte sin tidligere politikerkollega Bjarne Håkon Hanssen - som til Adresseavisen samme kveld kunne fastslå:

- Jeg kan bare konstatere at slik jeg har lest rapporten, så er den klar på at styret ikke har feilet.

Med Kvale-rapporten som sannhetsvitne, hadde Almlid og helseminister Bjarne Håkon Hanssen tilsynelatende gode kort på hånden.

- Forhandlet ikke

Kvale-rapporten ble bestilt av styret i Helse Midt da de kontroversielle ekstrabevilgningene ble kjent i fjor. I rapporten, som skulle komme fram til hva som egentlig hadde skjedd i saken, er 12 personer intervjuet. Samtlige er ansatte i Helse Midt-systemet eller styremedlemmer i Helse Midt-Norge. Ingen av partene som fikk ekstrabevilgningene, verken Namsos Trafikkselskap (NT) eller Inntrøndelag Ambulanse (IA), ble på noe tidspunkt kontaktet av advokatfirmaet. Ingen av disse fikk altså komme med sin versjon i den uavhengige gjennomgangen av saken.

Hvorfor, vil Kvale-advokat Christian Stang Våland ikke svare på overfor Adresseavisen.


Helt sentralt i rapporten står to datoer: 8. og 10. juli. 8. juli møtte adm.dir Jan Eirik Thoresen og styreleder Kolbjørn Almlid de to ambulanseselskapene. 10. juli ble det i et ekstraordinært hasteinnkalt styremøte vedtatt å gi dem den i ettertid svært kontroversielle ekstrakompensasjonen som til sammen ga de to selskapene 19,2 millioner.

Hva skjedde så i møtene med trafikkselskapene den 8. juli?

Benekter forhandling

I rapporten konstateres det: "Det ble avholdt møter mellom partene med presentasjon av fremforhandlet forslag til løsning."

Dette stemmer overens med det Kolbjørn Almlid forsikret overfor Adresseavisen og en rekke andre medier den dagen Thoresen gikk:

- Jeg var ikke med på å forhandle fram avtalen. Vi fikk en orientering om framforhandlet avtale i møtet 8. juli, sa en tydelig styreleder.

LES OGSÅ: - Dette var ikke et forhandlingsmøte!

Dette bildet stemmer dårlig med andre skriftlige og muntlige kilder Adresseavisen har fått tilgang på. Tidligere adm. dir Jan Eirik Thoresen er tilbakeholden og viser til styreleder og nåværende ledelse, men sier følgende om hva som skjedde i møtet:

- De to selskapene la fram sitt syn på sin vanskelige situasjon, sier han, men legger til at han ikke oppfattet møtet som et forhandlingsmøte.

Den vanskelige situasjonen hadde de to selskapene allerede presentert for administrasjonen flere ganger, senest 25. juni.

Forhandlinger i ferien

Ifølge Kvale-rapporten hadde kontraktssjef Bård Skage og jurist Dordi Flormælen fullmakt til å gjennomføre disse forhandlingene. Den 25. juni er partene samlet til et forhandlingsmøte, der selskapenes tallgrunnlag blir presentert. Kravet fra selskapene ligger imidlertid høyere enn Flormælen og Skages mandat. De hører hva selskapene har å si, og dette bli rapportert videre til deres overordnete. Helse Midt sine folk lover imidlertid å ta kontakt for å gi et nytt tilbud i saken.

- Forelå det et ferdigforhandlet resultat etter møtet den 25. juni?

- Nei, det gjorde det ikke. Jeg tok ferie den 27 og vet ikke hva som skjedde deretter, sier Skage i en kommentar.

I Kvale-rapporten vises det til møtet 25. juni hvor det står at " selskapenes krav på dekning av merutgifter ytterligere ble gjennomgått og analysert". Deretter står det helt generelt: "Etter forhandlinger ble det besluttet å foreslå for styret i Helse Midt Norge å gi en ekstra kompensasjon på henholdsvis 4,2 millioner for IA og 12 millioner for NT, samt en engangsgodtgjørelse på henholdsvis 1 og 3 millioner. " (vår utheving, red anm).

Men Kvale-rapporten sier ingenting om når disse forhandlingene skal ha funnet sted. Det vises ikke til et eneste møte. Før 8. juli. Som altså Kvale-rapporten likevel konkluderer med ikke var et forhandlingsmøte: " Det ble avholdt nye møter mellom partene den 8. juli, med presentasjon av framforhandlet forslag til løsning."

Den uavhengige rapporten svarer ikke på det åpenbare spørsmålet: Hvordan kunne et forhandlingsresultat presenteres uten at det hadde pågått forhandlinger? Det er et spørsmål også kilder i Helse Midt, som ikke ønsker å stå fram, stiller seg.

Millionsummen økte

Adresseavisen kjenner til at ingen i Helse Midt, heller ikke adm. dir Jan Eirik Thoresen, hadde noen møter med partene i perioden mellom den 25. juni og 8. juli. Stabsdirektør Per Holger Broch utarbeidet imidlertid et hittil ukjent utkast til styrevedtak, som Adresseavisen har fått tilgang på fra Helse Midt-Norges arkiv. I denne saksframstillingen ble det foreslått å gi selskapene en kompensasjon på til sammen 13 millioner kroner. Dette tallet er hele 7 millioner lavere enn det som den endelige innstillingen fra adm. dir noen dager senere. Broch avviser å kommentere innstillingen han laget overfor Adresseavisen.

Eieren i Inntrøndelag Ambulanse, Bjørn Egil Wibe, stiller seg uforstående til at møtet 8. juli skulle handle om å presentere et ferdigforhandlet resultat:

- Dette var helt klart et forhandlingsmøte. Formålet med møtet var at vi skulle komme fram til hvor stor tilleggskompensasjon vi skulle få - altså den endelige kontraktssummen, forklarer Wibe.

LES OGSÅ KOMMENTAR: Almlids ansvar

Daglig leder i Namsos Trafikkselskap, Odd Løvhaugen, bekrefter at det ikke forelå en endelig løsning.

- I Kvale-rapporten står det at det på møtet forelå en presentasjon for fremforhandlet forslag til løsning. Men det stemmer ikke. Vi hadde et kort møte med administrasjonen 25. juni, der vi presenterte vårt krav. Da opplyste kontraktssjef Bård Skage at vi ville motta et tilbud. Men det fikk vi aldri. Heller ikke på møtet med Almlid og Thoresen 8. juli. Først når styret hadde fattet sitt vedtak 10. juli, ble vi endelig orientert om hva vi kom til å få, opplyser Løvhaugen. Ifølge han inntok styrelederen i Helse Midt selv en aktiv rolle under møtet:

- Almlid innledet møtet med å si at han ønsket en gjennomgang av historikken i hele saken, han ønsket fullt innsyn i hva som hadde skjedd. Både Almlid og Thoresen stilte spørsmål, og vi hadde en dialog rundt historikken og måten tallene var regnet ut på. Vi fikk inntrykk av at Almlid og Thoresen mente dette var korrekt og godt fundert, og de hadde forståelse for vår situasjon, forteller Løvhaugen, som likevel ikke vil beskrive møte som et forhandlingsmøte.

Thoresen tar ansvar

Til tross for at Adresseavisens opplysninger imøtegår Kvale-rapportens konklusjoner rundt møtet 8. juli, er advokatfirmaet svært lite meddelsomt om dokumentasjonen de har lagt til grunn for konklusjonene i granskingen de har utført.

- Hvordan kan dere skrive at det i møtet ble "lagt fram en presentasjon av framforhandlet forslag til løsning"?

- Det har jeg ingen kommentar til. Vårt mandat var å lage en rapport. Vi er enige med styret om at styret uttaler seg om rapporten, sier Christian S. Våland i advokatfirmaet Kvale til Adresseavisen.

Tidligere administrerende direktør Jan Eirik Thoresen vil heller ikke si noe om når han laget innstillingen som ble forelagt styret 10. juli og han ønsker ikke å gå inn i tallene. Han vil heller utdype hva som skjedde i møtene den 8. juli.

- Det føler jeg ikke blir riktig, sier han og viser til styreleder og nåværende direktør.

- Hvem tok initiativ til at Kolbjørn Almlid skulle være med på dette møtet?

- Det jeg tar helt sikkert ansvar for det også, sier den avgåtte direktøren.


 
 
 
På forsiden nå