Jordmødre ved St. Olav slår alarm:

Her bør du ikke føde nattestid

Leger og jordmødre på St. Olavs fødeavdeling skal ha fått beskjed om ikke å spare på hormoner. Fødslene skal fremskyndes.

Saken oppdateres.

- Og jordmødrene har fått beskjed om å gi nødvendig omsorg, men ikke mer, sier leder for Den norske jordmorforeningen, Nina Schmidt.

- Fra sikre kilder ved fødeavdelingen på St. Olavs har jeg fått vite at det er gitt beskjed om at man ikke skal holde tilbake på bruken av hormoner for å framskynde fødslene, slik at sengen blir raskere ledig til neste kvinne, forteller lederen for jordmorforeningen.

Fra og med onsdag forrige blir den ene av de to fødeavdelingene ved St. Olavs stengt nattestid og i helgene. Schmidt mener situasjonen for fødende i Norge for øyeblikket er tøffest i Midt-Norge.

SI DIN MENING: Hva mener du om sparetiltakene?

- Kvinnene bes vente

På et møte for legene ved avdelingen skal det ifølge Schmidt ha blitt gitt beskjed om at man skal gå ut med en oppfordring til kvinnene i Midt-Norge om å holde seg lengst mulig hjemme, før de drar til sykehuset for å føde.

- Det er kanskje greit nok, men da er det i hvert fall viktig at kvinnene kan føle seg trygge på at det finnes en ledig seng til dem når de kommer. Jeg fatter ikke at man kan komme på ideen om å stenge en fødeavdeling om natten. Det er jo da de fleste fødsler starter, sier Schmidt.

Natt til i går var det seks fødsler i løpet av tre timer på St. Olavs fødeavdeling.

- Da blir det lett et logistikkproblem. Vi vet dessuten at juni, juli og august er de månedene med flest fødsler i løpet av året, også i Trondheim. Det vil merkes på St. Olavs når fødeavdelingen i Orkanger stenger for sommeren, tror Nina Schmidt.

Schmidt har også fått vite at jordmødrene ved St. Olavs har fått beskjed om å disponere tiden strengt:

- De har fått beskjed om å gi nødvendig omsorg, men ikke mer. Jeg synes det er grotesk, forteller hun.

Forbereder korridorfødsler

I og med at den ene fødeavdelingen stenger om nettene og i helgene, er det ifølge Schmidt også gjort tiltak for å forberede korridorpasienter.

- De har fått installert stikkontakter i korridorene, for å være forberedt på å måtte ta inn korridorpasienter, forteller Schmidt.

I går kontakten hun Fylkeslegen i Sør-Trøndelag på bakgrunn av sin bekymring over situasjonen for de fødende i Midt-Norge.

- Alvorlig

- Jeg mener situasjonen er blitt så alvorlig at det er god grunn for Fylkeslegen til å gripe inn.

Når de fødende merker at jordmødrene vurderer om de vil rekke fødselen før avdelingen stenger, tror Schmidt det vil bidra til å skape uro og utrygghet.

- Jeg får høre at det hver kveld er stor frustrasjon blant jordmødrene før den ene avdelingen stenger. Man føder ikke så mange ganger i livet. Da bør det kunne skje under rolige og ikke minst verdige forhold, sier Schmidt.

På lederplass i siste nummer av Tidsskrift for jordmødre spør hun om ikke tiden er inne for en fødestreik blant landets kvinner.

- Jeg ønsker jo ikke å skremme kvinnene som skal føde i Midt-Norge, men dette er så alvorlig at jeg føler vi må si fra, sier Schmidt.

Benekter hormoner

Klinikksjef Nils Eriksson sier bruk av hormoner kun skal brukes i tilfeller det er medisinsk nødvendig.

– Det er helt feil at vi bruker hormoner for å fremskynde fødsler. Det er også helt feil medisinskfaglig sett, sier klinikksjef Nils Eriksson ved St. Olavs Hospital.

Han hevder at hormoner skal kun brukes på bakgrunn av medisinsk behandling, ikke romkapasitet eller økonomiske forhold.

– Kan dette ha skjedd uten at du har visst om det?

– Nei. Hvis det har skjedd, så skal jeg sette en stopper for det, sier Eriksson.

Klinikksjefen mener fødestue-tilbudet ved St. Olavs er forsvarlig og trygt. Stengningen av én fødestue på kveldstid gir et bedre tilbud til de fødende mener han.

– Slik kan personalet forholde seg til én avdeling, og slipper å forflytte seg unødvendig.

Når det gjelder uttalelsen om at fødende oppfordres til å holde seg hjemme så lenge som mulig før de drar til sykehuset, viser klinikksjef Eriksson kun til vanlig prosedyre.

– Jordmødrene skal snakke med de fødende slik at de ikke kommer for tidlig. Å ligge for lenge på sykehuset før fødselen er ordentlig i gang, er en påkjenning, mener Eriksson.

- Tryggheten er svekket

– Stemmer det at gravide får hormoner for å fremskynde fødselen, blir vi fødende som en samlebåndsproduksjon. Hele fødesituasjonen i Midt-Norge er under press. Det er uholdbart, sier Linda Hofstad Helleland, stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag og kvinnepolitisk talskvinne for Høyre, som også venter sitt andre barn i juni.

Men hevder det ikke er derfor hun tar opp problematikken. Hofstad Helleland mener regjeringen og helseministeren altfor lenge har stått passive og sett på nedskjæringene av tilbudet til fødende. Sammen med partikollega og jordmor Sonja I. Sjøli tar hun nå diskusjonen opp i Stortinget.

– Helseminister Sylvia Brustad har sagt at fødestuene ikke skal bli rammet av kuttene på sykehuset. Men dette er en direkte konsekvens av de økonomiske rammene, raser Hofstad Helleland.

– Tryggheten som skal ligge i bunnen for oss gravide er svekket.

På forsiden nå