Mobbing kan gjøre barn psykotiske

Alvorlig og langvarig mobbing kan føre til at barn utvikler vrangforestillinger, hallusinasjoner og andre psykiske problemer.

Saken oppdateres.Gjentatte undersøkelser har vist at fysisk og seksuelt misbrukte barn har høyere risiko for å utvikle psykiske problemer. Nå slår en britisk studie fra Warwick University fast at det samme gjelder mobbeofre.

Dobler risiko

Studien viser at barn som blir mobbet har dobbelt så stor risiko for å få alvorlige psykiske lidelser enn barn som ikke blir mobbet. Mange av barna blir syke allerede før tenårene, skriver det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Schizofreni

De britiske forskerne har trukket sine konklusjoner etter å ha fulgt over 6400 barn gjennom flere år. Årsaken til at dobbelt så mange av mobbeofrene blir psykiske syke er uklar. En teori er at mobbing fører til voldsomme reaksjoner hos mennesker som allerede er disponert for schizofreni. Mobbingen kan også forstyrre måten barn håndterer vanskelige situasjoner.

 
På forsiden nå