Sjekker også fireåringene

Fireåringene i Trondheim blir også sjekket i forhold til sin mentale helse.

Saken oppdateres.

NTNU gjennomfører et forskningsprosjekt hvor de kartlegger barn som kan ha psykiske problemer. To årskull med fireåringer i Trondheim blir invitert til å delta i prosjektet hvor ett av målene er å erfare måter å oppdage de som sliter psykisk.

- Både barnehager og helsestasjoner har problemer med å finne de som har psykiske problemer, sa professor Lars Wichstrøm da de startet prosjektet for snart ett år siden.

- Det er utfordrende å vite hva en skal se etter når barna er så små. Men jeg føler meg ganske sikker på at en allerede fra fødselen kan se barn som en kan forutsi at vil utvikle problemer senere. Utfordringen er å finne de best egnede måter, sier Wichstrøm.

Fem til ti prosent av førskolebarn kan ha psykiske problemer, og mer enn hvert fjerde barn vil før eller senere få sosiale problemer. En del av disse vil ha behov for hjelp.

Rådgiver i rådmannens stab i Trondheim, Ragnhild Onsøien, sier kommunen er på jakt etter gode metoder for å oppdage psykiske problemer hos de minste.

- Når barna er så små, er det ikke alltid så lett. Magefølelsen kan være der, men det kan være vanskelig å sette ord på problemene. Det kan være at vi ikke tør si det vi ser, eller at vi vil se det an. Vi ønsker å bli flinkere til å oppdage de minste som trenger ordentlig hjelp, sier Onsøien.

På forsiden nå