Helse Midt skeptisk til Hysnes

Styret i Helse Midt Norge er svært skeptisk til planene på Hysnes. Nå skal prosjektet detaljprosjekteres videre.

Saken oppdateres.

Som Adresseavisen skrev i dag, har blant andre St. Olavs Hospital advart mot at tilbudet på Hysnes kan bli både kostbart og er en stor faglig utfordring.

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen og departementet har imidlertid bestemt at det skal gjennomføres et prøveprosjekt på fem år.

Må dokumentere resultater

I dagens styremøte i Helse Midt kom det fram en betydelig skepsis. Nestleder og lege, Tove Røsstad, sa det slik:

- Jeg har lest rapporten med stor interesse og stigende skepsis. Min konklusjon er at dette er et betydelig risikoprosjekt. Er det mulig å få tilstrekkelig og stabil kompetanse? Dessuten blander man her sammen flere grupper av pasienter, som vil ha behov for poliklinisk behandling både før og etter oppholdet. Det er mange ting som henger i lufta her, konstaterte nestlederen.

Hun la fram et nytt forslag til vedtak - der skepsisen ble tydeliggjort. I vedtaket som til slutt vedtatt, presiserer også styret at anbefaler at Helse Midt trekker sitt engasjement i Hysnes Helsefort dersom det etter prøveperioden ikke kan dokumenteres resultater som står i forhold til ressursinnsatsen.

Vil ikke betale mer enn nødvendig

Kst. adm. dir Bjørn Erikstein understreket også behovet for en mer detaljert gjennomgang av prosjektet og anslo at det tidligst er klart for pasienter mot slutten av 2009.

Styreleder Kolbjørn Almlid presiserte at styret har fått i oppdrag fra Helsedepartementet å gjennomføre prosjektet, men han understreket følgende:

- Vår oppgave er også å være ekstraordinært på vakt. Vi skal ikke ta distriktspolitiske hensyn, men ivareta pasienter og helsemidler. Jeg betaler ikke mer enn nødvendig, fastlo Almlid og la til:

- Når vi først går inn for dette, så er det no way back, det må vi bare se i øynene.

 
 
På forsiden nå