Mobbing kan gjøre barn psykotiske

Alvorlig og langvarig mobbing kan føre til at barn utvikler vrangforestillinger, hallusinasjoner og andre psykiske problemer.

  Foto: SCANPIXGjentatte undersøkelser har vist at fysisk og seksuelt misbrukte barn har høyere risiko for å utvikle psykiske problemer. Nå slår en britisk studie fra Warwick University fast at det samme gjelder mobbeofre.