Ungdomskilden kan være funnet – på Påskeøya

Et stoff som finnes i jordsmonnet på Påskeøya, kan bidra til å forsinke aldringsprosessen hos mennesker.

Saken oppdateres.

Mus som behandles med stoffet, får sin forventede levealder økt med nesten 40 prosent.

Stoffet kalles rapamycin og ble oppdaget allerede på 1970-tallet. Det har tidligere vært brukt til å forebygge avstøting av nye organer hos transplantasjonspasienter, kan være til nytte i kampen mot kreft – og ser nå også ut til å kunne få aldring til å gå langsommere.

– Jeg har drevet forskning rundt aldringsprosessen i 35 år, og sett et utall oppfinnelser som skulle forsinke denne prosessen komme og gå. Ingen av dem har virket slik de skulle, sier Arlan Richardson ved Barshop-institutter for aldringsstudier i Texas i USA.Pille

– Jeg trodde ikke jeg skulle få oppleve at det blir utviklet en pille mot aldring. Men rapamycin viser lovende tegn til å bli råstoffet for nettopp slike piller, sa Richardson til nyhetsbyrået AFP i uken som gikk.

Men dit er det i beste fall ennå langt fram, og utviklingen av en «ungdomspille» kan by på store medisinske problemer. For ifølge Richardson og hans kolleger demper rapamycin reaksjoner i immunsystemet, heter det i en artikkel i vitenskapstidsskriftet Nature.

Det kan gjøre det risikabelt å bruke stoffet til å forlenge menneskers liv, hvis ikke rapamycin lar seg endre slik at det blir kvitt sine negative egenskaper uten å miste sine positive.

– Det er et åpent spørsmål, sier forskeren Matt Kaeberlein.Beskyttet

– Ingen bør på egen hånd forsøke å bruke dette stoffet til å forlenge sin egen levealder, ettersom rapamycin undertrykker immunforsvaret, sier Kaeberleins kollega Lynne Cox. Musene som ble brukt til laboratorieforsøk var beskyttet mot infeksjoner, påpeker Cox.

Mennesker som skal leve og arbeide under alminnelige forhold, kan ikke få noen slik beskyttelse, fortsetter hun.

– Det viktige i de nye funnene er at de viser hvilken vei vi bør gå i arbeidet med å utvikle nye og spesialtilpassede medisiner, sier Lynne Cox.

Ved siden av å påvirke immunsystemet, ser rapamycin også ut til å begrense matlysten, skriver den britiske rikskringkastingen BBC på sine nettsider. Redusert inntak av mat kan bidra til å forlenge leveralderen.

 
        
            (Foto: SCANPIX)

  Foto: SCANPIX

På forsiden nå