Mobbing utbredt blant leger

Mobbing og trakassering er dagligkost for mange sykehusleger. Det kan gå på helsa løs, men leger holder ut i det lengste før de sykmelder seg, ifølge en ny studie.

Saken oppdateres.

Blant legene ved St. Olavs hospital i Trondheim oppgir 15 prosent at de har vært utsatt for mobbing og trakassering på jobb. Dobbelt så mange forteller at de har vært vitne til slik trakassering.

Dette framgår i en organisasjonsstudie av universitetssykehus i fem europeiske land: Norge, Sverige, Island, Italia og Ungarn. Studien viser at mobbeproblemet ikke er unikt for St. Olavs hospital, skriver Forskning.no.

Studien ved St. Olavs viser også at sykehuslegene har påfallende stort sykenærvær – nesten 80 prosent sier at de går på jobb selv om de er syke. De fleste innrømmer at de har jobbet i en tilstand som de ville ha sykmeldt sine pasienter for. Legenes sykefravær var i 2009 på drøyt fire prosent. For alle næringer sett under ett var sykefraværsprosenten 7,5, ifølge Statistisk sentralbyrå.

– En del av forklaringen på legenes lave sykefravær er stor grad av sykenærvær, sier Lise Tevik Løvseth til Forskning.no. Hun er stipendiat ved Medisinsk fakultet ved NTNU og har deltatt i studien.

Sykenærværet er uheldig for både lege og pasient, sier hun.

–Én sak er at syke leger kan utsette pasienter for smitte. Andre opplagte konsekvenser er dårligere prestasjoner, økt risiko for feilbehandling, dårligere kommunikasjon, lavere arbeidskapasitet og økt fysisk og psykisk slitasje.

 
På forsiden nå