300 alvorlig syke etter vaksine

Spontanaborter, alvorlige søvnforstyrrelser og allergisjokk er mulige bivirkninger fra svineinfluensavaksinen som nå sjekkes av helsemyndighetene.

Saken oppdateres.

Til sammen er det meldt inn 1100 tilfeller av bivirkninger blant de omkring 2,2 millioner nordmenn som ble vaksinert i de hektiske ukene før jul for ett år siden.300 av alvorlig art

800 av de innmeldte tilfellene er milde og forbigående symptomer, men 300 av sakene er av mer alvorlig art, som spontanaborter, narkolepsi (alvorlige søvnforstyrrelser), nervelammelser og allergisjokk, skriver Bergens Tidende.

Avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier at så langt er det ikke funnet noen klar sammenheng mellom vaksinen og skadene.

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har satt i gang gransking av mistenkte sykdomstilfeller som kan ha sammenheng med vaksinen i alle europeiske land. Granskningen ventes å være ferdig i løpet av første halvår 2011.- Komplisert vitenskap

– Dette er komplisert vitenskap. Det er mange momenter som må tas hensyn til. For eksempel må man finne ut om sykdomssymptomer forekommer hyppigere blant dem som er vaksinert enn blant dem som ikke er vaksinert. Det er også et spørsmål om vanlig influensa kan utløse de samme sykdommene. Dette vet vi for lite om foreløpig, og det er nettopp det den omfattende europeiske kartleggingen som nå pågår, skal forsøke å komme til bunns i, sier Madsen.

Han understreker at anmeldte mulige bivirkninger er lite målt opp mot det antall personer som ble vaksinert.

 
 
På forsiden nå