Mange nattevakter øker kreftrisikoen

Å jobbe mange nattevakter på rad øker faren for å rammes av brystkreft. Det viser en banebrytende ny norsk studie, utført blant sykepleiere.

Saken oppdateres.

– Risikoen for å få brystkreft øker med 80 prosent hos sykepleiere som har arbeidet mer enn fem år i en turnus med minst seks påfølgende nattevakter. Og tendensen er klar: Jo flere nattevakter man jobber sammenhengende, desto mer øker risikoen for å rammes. De som er inkludert i studien er utdannet før 1985, og har fått påvist brystkreft fra 1990 og frem til 2007.

Det sier forsker Jenny Anne Sigstad Lie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) til Aftenposten. Hun kan nå legge frem nye, oppsiktsvekkende funn fra en omfattende studie av brystkreft blant norske sykepleiere. Her blir det for første gang påvist en sammenheng mellom antall nattevakter og hvor stor risikoen for brystkreft er.

Resultatene blir i disse dager publisert i det anerkjente medisinske fagtidsskriftet American Journal of Epidemiology.

Utsatt

Tidligere studier har også påvist en sammenheng mellom nattarbeid og risiko for brystkreft. Så sent som i 2006 viste en norsk undersøkelse at sykepleiere som hadde jobbet nattevakter i mange år, var særlig utsatt. På bakgrunn av disse studiene har også FNs kreftforskningsinstitutt, IARC, klassifisert skiftarbeid som en mulig kreftfremkallende faktor, opplyser Sigstad Lie til Aftenposten.

Så langt har ikke forskningen gitt noe klart svar på hva det er ved nattarbeidet som representerer en risiko. Det er her resultatene til den norske forskeren brøyter nytt land, ved å påvise at selve omfanget av påfølgende nattevakter har betydning for kreftrisikoen.

– Det er større usikkerhet knyttet til resultatet for dem som jobber færre enn seks nattevakter på rad, påpeker Sigstad Lie.

– Hva er forklaringen på at kreftrisikoen øker jo flere nattevakter man arbeider?

Døgnrytmen forstyrres

– I utgangspunktet er kroppen innstilt på å hvile når natten kommer. Og en rekke funksjoner i kroppen har sine ulike rytmer, som følger døgnet. Ved å snu på døgnrytmen, blir en rekke av disse funksjonene forstyrret, sier Sigstad Lie. Hun fortsetter:

– I tillegg har disse forstyrrelsene av døgnrytmen også innvirkning på søvnen – mange av dem som jobber nattskift, får ofte søvnforstyrrelser

 
 
På forsiden nå