- Umenneskelig prosess

- Det er galskap å si opp helsearbeidere med en slik kompetanse som de som risikerer å måtte gå nå.

Saken oppdateres.

Det sier fagforeningsleder Sigmund Eidem, ved St. Olavs Hospital. Han blir stadig oppringt av frustrerte ansatte som er redde for å miste jobben.

- Det er mange aspekter som gjør at sliterne kommer dårligst ut, sier han.

Av de 40 varslede årsverkene som nå skal bort, er det ifølge Eidem få leger og sykepleiere. Verst går det ut over hjelpepleiere.

- Postvertene er dessuten fjernet nesten over alt. I første omgang vil hjelpepleierne ta over deres oppgaver, deretter blir det sykepleierne. På sikt vil det føre til et rekrutteringsbehov, fordi stillingen blir mindre attraktiv, mener han.

- Når folk med nesten 30 års erfaring havner på overtallighetslister og må omplasseres snakker vi om umenneskelige prosesser, sier Eidem.

Hovedprinsippet som ligger til grunn i beslutningen om hvem som får beholde jobben, er ansiennitet. Først og fremst på posten eller avdelingen, deretter på sykehuset. I tillegg har det betydning hvorvidt den ansatte har ettårig hjelpepleierlinje eller ikke. De som ut fra denne sorteringen havner på avdelingens «overtallighetsliste» forsøkes omplassert til en annen avdeling ved sykehuset. Men ifølge sykehusdirektør Gunnar Bovim vil ikke naturlig avgang kunne ta unna for hele nedbemanningen som kreves.

Eidem opplever at fagforbundet i liten grad blir hørt av ledelsen, i den tøffe nedbemanningssituasjonen

- Vi legger ned veldig mye arbeid og skriver metervis med protokoller uten å bli hørt. 90 prosent av våre innvendinger blir bare oversett, sier Eidem.

På forsiden nå