16 000 trøndere vil ha hjelp til å drikke mindre

Er du i faresonen for å drikke for mye? Sjekk her.

Saken oppdateres.

En rapport som Norstat har laget på oppdrag for legemiddelprodusenten Lundbeck viser at 16 000 trøndere ønsker hjelp til å drikke mindre alkohol.

Den samme undersøkelsen viser at én av ti på landsbasis ønsker å kutte ned på alkoholen. Leder for Kompetansesenter rus Midt-Norge, Reidar Hole, er ikke overrasket over tallene.

- Dette er i tråd med andre studier på feltet. Det er mange definisjoner på hva det vil si å drikke for mye alkohol, men at mange er i risikosonen for å innta for mye alkohol, er helt sikkert, sier Hole.

Vil du teste om du drikker for mye? Da kan du prøve Alkoholenhetskalkulatoren som er laget av snakkomrus.no.

Drikker med jobben

Hole forteller at det som er spesielt i Norge, er at veldig få er helt avholdne. Mellom 90 og 95 prosent av alle voksne drikker alkohol. Alkoholinntak er utbredt privat, men også sosialt  i jobbsammenheng.

- Det finnes mange gråsoner mellom jobb og fritid, dette er en stor alkoholarena. De fleste drikker ikke på jobben, men sammen med kolleger på for eksempel seminarer og sosiale sammenhenger, der drikker veldig mange. Arbeidsplassen en veldig viktig arena for alkoholdebatt, sier Hole.

Han legger til at ledere spesielt er eksponert for alkohol.

- Disse er mer eksponert for alkohol enn vanlige ansatte. På ledernivå skulle man egentlig regne med å finne flere med alkoholproblemer enn i resten av befolkningen. Men det er vanskelig å si om dette er tilfelle. Det kan også være slik at disse er mer bevisste på sitt alkoholforbruk, sier Hole.

- Ser man på totalen i befolkningen kan man si at mellom fem og ti prosent har alkoholproblemer, mens én til to prosent av befolkningen vil være alkoholavhengig, legger han til.

Store konsekvenser

Alkoholforbruket har store samfunnsmessige konsekvenser. En rapport utarbeidet av Oslo Economic beregner samfunnskostnaden av alkoholinntak til 22 milliarder kroner.

Den største årsaken til kostnadene kommer av at folk ikke møter opp på jobb etter å ha drukket alkohol. Dette koster alene 9,2 milliarder. I tillegg er en stor del av utgiftene knyttet til at man ikke presterer like bra på jobb.

Men det har også andre konsekvenser. Rapporten slår blant annet fast at alkohol er en viktig årsak til 25 - 33 prosent av alle skilsmisser, og at ett av fem barn vokser opp i hjem hvor alkohol er et problem.

- Det som er skummelt med rusproblemer at man ofte ikke selv tror at man har et problem, før det har gått for langt. Ofte er det også mange feiloppfatninger blant folk om hvorvidt man drikker for mye, sier Hole.

Drikker mer vin

Siden 1990 til 2010 har alkoholforbruket steget fra mellom fire til fem liter ren alkohol per innbygger per år, til mellom åtte og ni liter alkohol. Hole mener det er flere grunner til at dette har skjedd.

- Det er vinforbruket som står for den største økningen. Her har nok vinkartongen hatt mye å si. I tillegg er det generelt flere skjenkesteder og en lettere tilgang til alkohol i dag enn for 20 år siden. Det er også slik at alkohol koster mindre nå sett i forhold til inntekten vår, enn det gjorde i 1990. I dette tidsrommet har alkoholprisene sunket med 40 prosent, hvis man sammenligner med den generelle inntekten, sier Hole.

Vil ha flere behandlingstilbud

- Vil du si at det er lett å få hjelp hvis man tror man har et alkoholproblem?

- På en måte er det lett, men samtidig er det mye å gå på. Fastlegene gjør en god jobb ut fra forutsetningene, men man burde ha flere lavterskeltilbud med lett tilgjengelighet. Så skal det være sagt at behandlingstilbudet på rus er styrket veldig mye de siste årene. Ruspasienter har blant annet samme rettigheter som andre pasienter.

- Hva vil du anbefale å gjøre dersom man mistenker at man drikker for mye?

- Da vil jeg anbefale nettsiden snakkomrus.no for å finne ut hvordan man ligger an. I tillegg anbefaler jeg at man tar det opp med fastlegen sin. I Trondheim har man også opprettet et lavterskeltilbud, Tanker om rus (TOR), som man kan kontakte. Man kan også kontakte den kommunale helsetjenesten, sier Hole.

Kontaktinformasjon til TOR finner du her.

På forsiden nå