Möllers tran med mindre A-vitamin

Markedsgiganten Peter Möller har redusert A-vitamin innholdet i sin tran med 75 prosent siden 2001.

Saken oppdateres.

For mye A-vitamin antas å være forklaringen på at tran har en negativ virkning på beinmassen i kroppen. Selv om denne kunnskapen er ny, har det noen år vært kjent at den tradisjonelle tranen inneholder svært mye mer A-vitamin enn anbefalt dagsdose. Faktisk 140 prosent av dagsdosen fikk du ved å hive innpå en barneskje (5 ml) tran. Men det var før 2001.

- I 2001 ble mengden kuttet fra 1000 mikrogram til 500 mikrogram. Og i 2002 videre ned til 250 mikrogram. Dermed inneholder Möllers tran 31 prosent av anbefalt dagsdose av A-vitamin, sier Tine Hammernes Leopold, marketing director i Peter Möller.- Hvorfor ble A-vitaminmengden redusert?Årsaken var at Sosial- og helsedirektoratet ba oss å redusere mengden A-vitamin i tranen, fordi det lå over anbefalt dose.

Hun har ikke detaljkunnskap om funnene i undersøkelsen fra NTNU og vil dermed ikke gå nærmere inn på den enn å påpeke at slike undersøkelser generelt kun finner sammenhenger, men kan ikke si noe om årsakssammenhenger.

- Den dosen vi i dag har av A-vitamin i tranen, har ingen uheldig innvirkning på beinbygning eller andre helseforhold, sier Leopold.

Möllers tran kom på markedet i 1854. Det har i stort sett like lang tid vært bred enighet om trans helsefremmende virkning.

På forsiden nå