- Plassproblemer på sykehuset truer pasientsikkerheten

foto