Norges hovedbidrag er et transportfly av typen C-130J Hercules fra 335-skvadron, som skal frakte FN-personell og materiell rundt i landet.

Vaktsoldatene fra Ørland hovedflystasjon skal vokte det norske bidraget og sørge for det Forsvaret omtaler som «styrkebeskyttelse».

- FN har et ønske og behov for lufttransport. I den sammenheng sender Norge ned et detasjementet fra luftforsvaret. En del av denne styrken kommer fra Ørland hovedflystasjon, opplyser presseoffiser Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter.

LES PÅ PLUSS:  Baser i Trøndelag skal rustes opp

- Det er naturlig at vi bidrar med personell på denne typen oppdrag. Det er ville vi gjort uavhengig av det som skjedde i landet sist uke, sier presseoffiser Sigurd Tonning-Olsen ved Ørland hovedflystasjon.

Vil bære blå beret

Nylig ble det kjent at seks av de 27 som ble drept i terrorangrepet mot et hotell i Malis hovedstad Bamako var russisk flypersonell som var i landet på oppdrag fra Forsvaret. Russerne fraktet materiell som skal brukes av den norske styrken når de kommer i januar.

- Det er viktig å understreke at sikkerhetssituasjonen i Bamako og den sørlige delen av landet har vært relativt stabilt. Vi vil følge med på om det skjer en opptrapping, men vi anser som skjedde sist fredag som en enkelthendelse. Vi vil hele tiden vurdere sikkerhetssituasjonen, sier Stordal.

LES PÅ PLUSS: Han er sjef for nordmennene som lærer F-35 i USA

De norske mannskapene vil være stasjonert i en egen leir like utenfor hovedstaden Bamako i tilknytning til hovedflyplassen Senou International Airport.

- Dette er snakk om et FN-oppdrag med «blå beret» som en del av MINUSMA. FN-merker og lue er en del av uniformen, sier Stordal.

- Relativt stabilt

FN opererer flere steder i Mali. Også i den urolige nordlige delen av landet. Soldatene fra Ørland vil dermed også sørge for sikkerheten rundt fly og mannskap her.

Stordal understreker imidlertid at situasjonen er relativt stabil og at det blant annet går kommersielle flyruter til flyplassen der de norske soldatene får sin base. Mali er ikke å anse som en krigssone på linje med flere andre områder der norske styrker har operert de siste årene.

- Vi har også hatt en analyseenhet i Mali en lengre periode som har bistått FN med kartlegge og analysere hva som skjer i landet. Andre land har nå overtatt denne delen av FN-oppdraget, sier Stordal.

Verver soldater

Etter at det i september ble kjent at Norge skulle sende fly til Mali er oppdraget utvidet i tid. Den norske styrken på totalt 70 personer vil nå operere i landet i ti måneder. Tonning-Olsen bekrefter at det vil være snakk om flere ulike kontingenter med vaktsoldater fra Ørland i løpet av denne perioden.

- Vi driver nå opptrening av personell og forberedelser til oppdraget her og på Gardermoen, sier han.

- Er det rekruttert personell spesielt med tanke på dette oppdraget?

- De som drar vil være personell vi har her, og ellers fra hele Luftforsvaret. Vi har også hentet inn noen sivile med bakgrunn fra Forsvaret, sier presseoffiseren.