Det viser en oversikt Adresseavisen har utarbeidet på grunnlag av henvendelser til de ti partiene i bystyret.

Politikerne, som skal behandle saken i bystyret torsdag, vender dermed tommelen ned for forslaget om å stenge Prinsenkrysset for biltrafikk, men støtter de øvrige forslagene til prøvetiltak i Midtbyen.

Stengningen av Olavs Tryggvasons gate og ett felt på Bakke bru, gjennomføres som et prøvetiltak for å høste erfaring om hvordan trafikkstrømmene fordeler seg i Midtbyen før metrobussen kommer i august om to år. Både i Olav Tryggvasons gate og på Bakke bru skal det lages sykkelfelt på hver side av veien.

Stengeforslaget har utløst kraftige reaksjoner fra beboere i Sandgata, som vil få en trafikkøkning på flere tusen kjøretøy i døgnet når det blir gjennomkjøringsforbud for biltrafikk i Olav Tryggvasons gate. Også næringslivet i Midtbyen har protestert heftig mot planene.

Ap: Ett skritt av gangen

Et klart flertall av partiene sier nei til å stenge Prinsenkrysset for bilkjøring.

- Det er viktig å ha is i magen, og ikke gjennomføre alle stengetiltakene på en gang. Det gjelder å ta ett skritt av gangen. Vi vet foreløpig for lite om konsekvensene av å stenge Prinsenkrysset og sier derfor nei til rådmannens forslag. Når vi har høstet erfaring fra de øvrige stengte strekningene, vil vi også vite mer om hvilke konsekvenser det får for trafikkstrømmene i Midtbyen. Da er det også lettere å avgjøre om det fortsatt vil være behov for å regulere biltrafikken i Prinsenkrysset, sier kommunalråd Geir Waage (Ap).

Når det gjelder Olav Tryggvasons gate mener Arbeiderpartiet at konsekvensene av å stenge gaten har blitt grundig belyst siden 2007, og er godt nok utredet.

- Fortsatt mulig å kjøre inn i Olav Tryggvasons gate

- Det er viktig å presisere at stengningen av Olav Tryggvasons gate er et forbud mot gjennomkjøring. Det vil altså være mulig for å kjøre inn i gata for deretter å ta av inn i ulike sidegater, akkurat slik gjennomkjøringsforbudet praktiseres under forsøksperioden i høst med miljøgate i Innherredsveier, påpeker Waage.

- Vi er kritisk til å stenge Prinsenkrysset for privatbiler i denne omgang. Det er mitt inntrykk at det ikke er privatbilene som skaper problemer for avviklingen, men det store antallet busser. Jeg ser ikke at dette bedres ved å stenge krysset for privatbiler, sier kommunalråd Geirmund Lykke (KrF).

Partiet støtter forsøk med miljøgate uten privatbiler i Olav Tryggvassons gate.

– Når det gjelder forslaget om ett stengt kjørefelt mot sentrum på Bakke bru, har vi foreløpig ikke drøftet dette fullt ut i gruppen, men vi kommer trolig til å støtte forslaget, sier Lykke.

ADRESSEAVISEN MENER: Privatbilene må vike når bussene skal frem

Vil utsette stengning av Prinsenkrysset

Også Venstres gruppe ønsker prøvetiltak med stengning av Olav Tryggvasons gate og ett stengt kjørefelt på Bakke bru, men ønsker å utsette stengning av Prinsenkrysset i denne omgang.

- Vi har forståelse for bekymringen hos beboerne om økt trafikk i Fjordgata som følge av omleggingen, men målsettingen med prøvetiltakene er å redusere trafikken i Midtbyen, ikke å flytte den, sier Trond Åm.

Høyre kommer til å legge fram sitt eget forslag i fem punkter i bystyret. Det heter blant annet i forslaget at «Bystyret viser til vedtatt planstrategi og bestilling av revidert gatebruksplan for Midtbyen, samt tidligere vedtak om miljøgate i Olav Tryggvasons gate. Omfattende endringer i gateutforming og -bruk må gjøres gjennom revisjonen av gatebruksplanen. Dette gjelder også utforming av Prinsenkrysset, Olav Tryggvasons gate og Bakke bru. Bystyret ber derfor om at arbeidet med gatebruksplanen prioriteres og fremskyndes, slik at det kan etableres gode trafikkløsninger i tide som ivaretar Metrobussens fremkommelighet.»

Også Fremskrittspartiet vil fremme sitt eget forslag. Partiet går blant annet imot å stenge Prinsenkrysset og Olav Tryggvasons gate for biltrafikk «fordi det vil medføre unødvendig lengre kjøredistanse i sentrum.»

Kommentar: Sentrum stenges for privatbiler og jeg får klump i magen

Thriller om kollektivfelt

Adresseavisen har også spurt alle partiene om hvordan de stiller seg til midtstilte eller sidestilte kollektivfelt i Kollektivbuen (hovedgatene i sentrum m/omegn), et vedtak som utgjør den andre delen i saken om «Hovedprinsipper for utforming av gatene i Kollektivbuen.» Svarene tyder på at det brygger opp til en avstemningsthriller i bystyret.

Høyre, KrF, V, Frp, PP og SV går alle inn for sidestilte kollektivfelt.

Hovedargumentene er at sidestilte kollektivfelt er 100 millioner kroner billigere enn midtstilte kollektivfelt og at det er den beste løsningen ut fra trafikksikkerhet.

Andre argumenter for sidestilte kollektivfelt er at denne løsningen gir best fremkommelighet for bussene og at sidestilt løsning støttes av AtB.

MDG på vippen om kollektivfeltene

Arbeiderpartiet går inn for midtstilte kollektivfelt i hovedinnfartsårene til og fra sentrum, et forslag som vil få støtte fra Senterpartiet og Rødt. For å oppnå det nødvendige flertallet på 34 representanter i bystyret må imidlertid forslaget ha ytterligere to stemmer. Det betyr at Miljøpartiet De Grønne (MDG) havner på vippen i bystyret.

- Vi har ennå ikke truffet noen endelig avgjørelse i saken, forteller varaordfører Ola Lund Renolen, som opplyser at det var delte meninger om hva som var best av sidestilte eller midtstilte kollektivfelt da partiets bystyregruppe på fem representanter hadde gruppemøte på mandag.

- Vil det være aktuelt å binde representantene til å stemme for et bestemt forslag?

- Våre representanter står helt fritt til å stemme for det forslaget de synes er best, sier Renolen, som selv går inn for sidestilte kollektivfelt.

LES OGSÅ_Å holde metrobusstasjonene fri for snø og is vil koste 20 millioner kroner i året

Olav Tryggvasons gate blir miljøgate fra 2018. Foto: Vegard Eggen
Ett kjørefelt for bil mot sentrum på Bakke bru blir stengt fra 2018. Foto: Vegard Eggen
Det er foreløpig helt åpent om flertallet i bystyret går inn for midtstilte kollektivfelt (tegningen) eller sidestilte kollektivfelt på innfartsveiene til sentrum. Foto: Tegning: Miljøpakken