Selskapet Aqualine har hovedkontor på Nedre Elvehavn, og leverer merdeanlegg og sikkerhetssystemer til oppdrettsnæringen.

Flere av ingeniørene i selskapets tekniske avdeling har tidligere jobbet i offshorebransjen. Teknisk direktør Martin Søreide jobbet i over ti år med marin konstruksjonssikkerhet hos Statoil, men valgte for to år siden å gå over til havbruksbransjen.

– Jeg gjorde blant annet risikoanalyser på lasteoperasjoner til havs, som på Heidrun-feltet. Den er erfaring er viktig både for Aqualine og for oppdrettsbransjen som helhet, selv om vi ikke skal kopiere offshorenæringen, sier Søreide, som tror flere gå samme vei som en følge av fallet i oljenæringen.

– Vi har en voldsom økning i jobbsøknader for tiden, sier han.

4300 ansatte i havbruk

Ved utgangen av 2014 var det til sammen sysselsatt 4328 personer i havbruksnæringen i Sør- og Nord-Trøndelag, ifølge en ny rapport fra analyseselskapet Impello.

Antall ansatte vokste med henholdsvis elleve og tolv prosent i 2013 og 2014, og senioranalytiker Jon Ragnar Viggen i Impello sier at man ser en klar effekt av at lakseprisen har stabilisert seg på høye nivåer etter fallet i 2011.

Analysen omfatter 258 virksomheter, fordelt på 169 i Sør- og 89 i Nord-Trøndelag. Den største enkeltarbeidsgiveren er Salmar AS med 541 ansatte, mens Marine Harvests avdeling i Midt-Norge er nest størst med 404 personer sysselsatt.

Frøya er den største kommunen målt i ansatte (se grafikk), men sysselsettingen svinger med lakseprisen. På andreplass kommer Trondheim, en kommune uten oppdrettsmerder i sjøen.

– Trondheim viser en sterk og jevn vekst alle de siste fem årene. Dette er mye knyttet til teknologiselskaper som har fått øynene opp for havbruksnæringen, blant annet leverandører av utstyr og IT-tjenester, sier Viggen.

Store servicebedrifter

Viggen sier også at strukturen i oppdrettsbransjen er i ferd med å endre seg, og bli mer lik oljenæringen. Der har man lenge hatt en tredelt verdikjede, bestående av oljeselskapene, de store serviceselskapene, for eksempel Reinertsen, og mange små underleverandører.

– Vi ser nå at oppdrettsbransjen konsoliderer seg på samme måte. Øverst har man de rendyrkede oppdrettsselskapene som Salmar, Marine Harvest og Lerøy, og under dem vokser det frem en del større servicebedrifter som Aqualine, Frøya Akvaservice og Akva Group, sier Viggen.

Hvis den rene oppdrettsvirksomheten holder utenfor, så sysselsatte bransjen 3300 personer ved utgangen av 2014, ifølge analysen.

Aqualine har rundt 50 ansatte. I tillegg til hovedkontoret i Trondheim har de en stor avdeling på Frøya, og datterselskaper i Chile og Australia. Selskapet hadde en omsetning på 423 millioner kroner i fjor, og administrerende direktør Trond Lysklætt forventer inntekter på rundt 450 millioner i år.

Strengere sikkerhetskrav og mer værutsatte oppdrettslokaliteter krever nye teknologiske løsninger, ifølge Lysklætt, som sier at fire prosent av omsetningen brukes på utvikling og testing.

– Tidligere gjorde vi tester, men nå trekker vi i større grad veksler på kompetansemiljøene i Trondheim. Før vi lanserte meldesystemet Midgard gjorde vi omfattende testing med modeller hos Marintek, før vi gjennomførte fullskalatesting hos Lerøy, Salmar og Marine Harvest, sier Lysklætt.

Sentrale frøyværinger

Geir Karsten Furberg fra Frøya er hovedeier i Aqualine, og en annen frøyværing, Helge Gåsø, er største eier i Frøy Akvaservice. Sistnevnte kjøpte i vår to tredeler av aksjene i selskapet Mermaid AS, som driver som driver service overfor havbruksnæringen fra Hustadvika og ned til Sognefjorden.

Viggen i Impello sier at Trøndelag fremstår som sentrum for utviklingen av denne servicenæringen. En tredje frøyværing, Salmar-eier Gustav Witzøe, har gjennom investeringsselskapet Kverva nylig kjøpt halvparten av Rogalands-selskapet Steinsvik, som også leverer utstyr til oppdrettsnæringen.

DNB har vært med på å lage rapporten, og Jan Arild Bøhle, leder for bedriftsmarked i Midt-Norge, sier at de har opprettet et eget havbruksteam på fem-seks personer i Trondheim. Han sier at havbruk er en av de bransjer de satser på både nasjonalt og internasjonalt.

– I vår region er de naturgitte forutsetningene for oppdrett veldig gode, og vi har mange spennende bedrifter på plass og under etablering. Da er det naturlig at vi styrker oss her, sier Bøhle.

foto