Opland mottok medaljen av fylkesmann Brit Skjelbred i Bynesaulaen på Spongdal sist mandag.

– Det var litt uvirkelig. Jeg har ikke gått og tenkt på at jeg skulle ha denne medaljen. Men det er veldig gledelig å bli satt pris på, sier Opland.

70-åringen har hatt et stort engasjement, på mange ulike områder, i nærmiljøet på Byneset.

– Det sies at for deg er ingen ting umulig – det er bare et spørsmål om tid. Du har et pågangsmot, en vilje og et ønske om å bidra til beste for alle aldersgrupper på Byneset, og du er en ressurs for en hvilken som helst organisasjon, sa Skjelbred i sin tale.

Hun trakk frem Oplands engasjement i idrettslaget, historielaget, bygdekvinnelaget, hagelaget, Senterpartiet, menighetsrådet og tilsynskomiteen for kirken på Stein.

– Og det er i tillegg til jobben din ved Spongdal skole, der du også har lagt vekt på å knytte skole og nærmiljø sammen, sa Skjelbred.

– Gleden avå organisere

– Jeg har vært veldig opptatt av at ungene som vokser på Byneset skal ha en tilhørighet til bygda. De skal vite hva som har skjedd der og få lære om lokale tradisjoner lokalt, sier Opland.

Hun var også prosjektleder og drivkraft for at Spongdal skole fikk Grønt flagg-sertifisering i 2004.

– Hvorfor har du engasjert deg så sterkt - hva har vært drivkraften din?

– Gleden av organisere har jeg hatt lenge, jeg liker å se at ting fungerer. Det største en kan oppleve er å gjennomføre ting og se at det har livets rett. Å se at det en har vært med å skape kan bety noe for andre, det er stort.

Hjemmeværende

Hun har fire barn i alderen 45 til 31 og var i mange år hjemmeværende, eller jobbet redusert, for å følge opp ungene. Det har hun aldri angret på.

– Det har gitt meg mye tid til frivillighet, samtidig som at jeg har fått være mye sammen med barna mine.

På 80- og 90-tallet var hun med og utformet barneidretten på Byneset.

– Jeg har alltid vært opptatt av idrett og aktivitet og vi har hatt mange fine stunder sammen med ungene og vennene deres der.

Husmannsdrømmen

Fylkesmann Skjelbred tegnet et bilde av et utpreget ja-menneske med stor arbeidskapasitet. Skjelbred omtalte henne som en hverdagshelt som har betydd mye for mange som medmenneske, i tillegg til alt hun har satt i gang. Og Opland er fortsatt aktiv.

– Å engasjere seg i nærmiljøet sånn som du har gjort, og bidra til at andre tør å delta, er virkelig samfunnsbyggende arbeid. Og samtidig har du bidratt til å skape identitet, stolthet og tilhørighet. Det er et viktig folkehelsetiltak som kommer både enkeltmennesker og hele samfunnet til gode. Du har hatt et usedvanlig stort engasjement på mange ulike områder, og du har satt dype spor etter de i nærmiljøet, sa Skjelbred.

Opland er også kvinnen bak «Husmannsdrømmen», et historisk spel som omhandler utvandringen fra Byneset til Amerika. Her har hun engasjert skoleungdommen til å ta del i spelet både som skuespillere, sangere og musikere.

Lokalhistorie: Ingegjerd og mannen Jon Stene Opland har engasjert seg sterkt i Byneset-samfunnet, blant annet med arbeidet bygdebøkene. Her fra lansering av åttende bind av bygdeboka i 2015.

Mattradisjoner

Tidligere i år rundet hun 70 og nå er det arbeidet i bygdekvinnelaget som opptar henne mest.

– Jeg vil være med å levendegjøre Byneset-tradisjoner og er spesielt opptatt av baking og matlaging. Vi prøver å få i gang kurs sånn at vi kan lære bort lefse- og flatbrødbaking og å lage leverpostei og kjøttruller. Det handler om å lage mat fra grunnen og å utnytte de ressursene vi har på bygda.

Nå er Opland invitert til mottakelse på Slottet for selv å kunne takke kongen for utmerkelsen.