- Det blåser mer til havs, det er færre arealkonflikter og det er mulig å bygge større vindmøller

foto